Микола Жулинський. «Поет i Київ»

“Українська літературна газета”, ч. 8 (352), серпень 2023

 

Андрій Демиденко. «Київський зошит»

Iнтерес до книги починається з iм’я її автора. Так би мовити, класика жанру. Збiрка «Київський зошит» – це майже 100 оригiнальних вiршiв i 2 фiлософськi поеми єдиного (неколективного) автора про наш стольний град Київ. Уже одне це засвiдчує унiкальнiсть i безпрецедентнiсть цього знакового i очiкуваного видання, не кажучи вже за його поетичнi вiдкриття i художньо-iсторичну значимiсть.

Київ – прима-любов поета! Особливу трепетнiсть i порив викликають його глибокi небеса – священнi, зворушливi, поетичнi. Поет тут в ударi. Вiн вiдкритий i натхненний:

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

 

Київські небеса!

Вас люблю, коли ви над Дніпром.

Коли ви у шовковім зеніті.

Я люблю, коли ви після гроз.

І коли ви в салютах блакиті!

«Київські небеса»

 

Тема магiї київських небес для Андрiя Демиденка невичерпна, вона окрилено зринає знову в його програмному вiршi «Вiчний Київ», де митець молитовно освiдчується в любовi, занурюючись уявою у їх дзвiнку височiнь:

 

У небесах твоїх така замрія.

Крізь лебединий цвіт іду, немов пливу.

Який же ти бентежний, зоре-Київ,

Я кличу знов тебе на рандеву!

«Вічний Київ»

 

Поет наснажливо бачить і чує як

 

Чуприниться вітер

І баркароляться трави…

Соло й хорали! –

Усе веде

Свою мелодію.

«Ранок»

 

Мимоволi пiд впливом цих витончених рядкiв зринули в пам’ятi поетичнi розчулення творця «Сонячних кларнетiв» i я вiдчув їх поетичну спорiдненiсть:

 

Слухаю мелодію

Хмар, озер та вітру.

Я бриню, як струни

Степу, хмар та вітру.

 

Тодi, на зорi нацiонального вiдродження, душа молодого поета величально пiднялася до київських небес на музичних хвилях космiчного оркестру. Гадаю, i на нашого сучасника Андрiя Демиденка благодатно нахлинула поетична мелодiя, напоєна музикою високих сфер, у яку вслухався i Павло Тичина – цей провiсник грози нацiонального вiдродження i духовного омолодження нацii:

 

Вогнем схопився Київ

У творчій високости! –

 

Так закоханий «в хмари й музику» молодий Тичина вiдкриває себе, свою душу Києву, втiшаючись золотим гомоном вiльного i дужого народу.

Баркарольний i також грозовий Андрiй Демиденко теж своїми креативними одкровеннями рiдному мiсту здiйснює своєрiдне поетичне паломництво до священного Києва – колиски схiдноєвропейського християнства i української цивiлiзацiї. Зачудований «солов’їним свiтком на кручах Днiпра» поет завдяки талановитому образному слову зумiв покнязювати в Києвi, спiв­пе­ре­жи­ва­ючи його iсторичну долю.

Водночас Андрiй Демиденко емоцiйно чутливо сприймає в новочасi подiї, такi як Чорнобильська катастрофа, Помаранчева революцiя, Революцiя Гiдностi…

 

Може, з тужних днів і дат

Вернемося колись…

Крізь підлогу наших хат

Проростає ліс.

«Чорнобиль. ХХІ вік»

 

Я – на Майдані.

Це сьогодні мій фронт.

І анфас,

І у профіль

Я – вкраїнський народ!

«Я – на Майдані»

 

Iз нуртуючих поезiй, безпосередньо освячених спiвпереживанням недавнiх подiй, учасником або свiдком яких був сам поет, виростає панорамно-iсторична картина бурхливого суспiльно-полiтичного життя нинiшнього Києва та динамiчної громадянської активностi сучасного українства.

Київ для поета феноменально важливий орiєнтир – як власного творчого призначення i громадянського покликання, так i українства в цiлому.

Вiчний Київ – визначальний духовний стимул для глибоких iнтерпретацiй iсторичної мiсiї столицi Київської Русi та долi українського народу. Тому поет i прагне «вжитися», втiлитися в його образ:

 

Я – Київ.

Моя корона – Софія!

Відімкну журавлиним ключем

Я ворота свої Золотії.

«Я – Київ»

 

Очима п’ю

Твої зелені акварелі.

Де дзвін віків.

Й Богдан розкриливсь на коні!

«Вічний Київ»

 

Андрiй Демиденко повноцiнно творчо живе як в нинiшньому, так i в часах минулих, iсторично вкарбованих i значимих у судьбi свого кревного народу. Час набирає в його пам’ятних поезiях безперервностi, нерозривної єдностi епох, хоча домiнантою, поза сумнiвом, виступає час його – творця i патрiота України. Адже вiн образно «озирається» в минуле вiчного мiста крiзь призму сьогодення, осмислюючи його актуальну сутнiсть.

Живий i захоплюючий лiтопис переживань нацiональної iсторiї, iсторiї самого Києва твориться поетом через особистiсне сприйняття iсторико-культурних кодiв, духовних символiв та топонiмiчних знакiв. Це гора Щекавиця, рiчка Либiдь, Золотi Ворота, Свята Софiя, Андрiївський узвiз, Хрещатик, Михайлiвський собор, Подiл, Голосiєво, Пуща-Водиця, Солом’янськi дуби, Гiдропарк, фунiкулер, Бесарабка, Оболонь, Майдан, Марiїнський палац, пам’ятник Шевченку, Сковородi…

Андрiй Демиденко дуже майстерно опановує своїми поетичними рефлексiями столичний культурно-духовний простiр, його поезiя всуцiль просотана образами i музикою, яку поет вловлює в духовнiй пульсацiї Києва – непорушному символу кiль­ка­ти­сяч­ного буття українського народу:

О, Києве славний, билинний і мрійний,

Солов’їний наш світку на кручах Дніпра.

Ти – матір міст руських!

Ти – серце Вкраїни!

Ти сонячна пристань

Любові й добра.

«О, Києве славний, билинний і мрійний»

 

Хвилюючий лiричний герой Андрiя Демиденка вдихає свiт, вiдчуває його гармонiю i дисонанси. Вiн бачить, як «на нiчному небесному возi зорянiють чумацькi пiснi». Пристрасно насолоджується сповiдями київських солов’їв – цих «двохкрилих Моцартiв мелодiй». Скорботно вклоняється Свiчi Голодомору:

 

Поле моєї Пам’яті –

Я прошу берегти.

Поле моєї Пам’яті –

Не перейти. Не переплисти!..

«Я – Україна»

 

Серцем i болем вслухається в реквiєм бiля Вiчного вогню:

 

І до тих пір загиблі будуть жити,

І доти вдовам ніч писатиме листи.

«Біля Вічного вогню»

 

Вдивляється з подивом i захопленням у невагомий танок снiжинок:

 

Гарцюють сніжинки

У білім екстазі,

Гортають завії

Білі псалми.

«Київські білі псалми»

 

Всiм обширом душi освiдчується в любовi своєму духовному наставнику великому Дмитру Гнатюку, свiточам слова – Лесi Українцi, Павлу Тичинi, Максиму Рильському, Андрiю Малишку, Iвану Драчу, чиї слiди i до тепер – на київських вулицях, бульварах i площах…

Андрiй Демиденко в своїй поетичнiй творчостi смiливо йде на змiну ритму, на нарощення образiв-символiв, завдяки цьому його поезiя набуває новизни, нових смислових значень i непередбачуваних вiдтiнкiв. Тому вона улюблена, потужно дихає, живе, вкарбовується в серце i час. Її вiдчуваєш в собi. В поетичнiй насиченiй палiтрi Андрiя Демиденка поезiя i фiлософiя завжди нероздiльнi:

 

Дуби – валторнами.

Берізки – арфами.

Сосновий бір – скрипалів унісон.

Їхня музика міниться барвами.

В них талант, як веселка з небесних вікон.

«Оркестр природи»

 

На лiтературно-музичнiй картi нашої держави iм’я поета Андрiя Демиденка, який духовно творить українця-патрiота i зворушує Україну, естетично виразно i публiчно, яскраво й продуктивно утвердилося. I немає потреби повнiстю розгортати урочистий сувiй уславлень i високих пошанувань цього надзвичайного i рiдкiсного поета-фiлософа, поета-лiрика, поета-пiсняра – їх вiн здобув чистим золотом свого таланту. Андрiй Демиденко по праву тричi народний: народний артист України, народний поет України, народний Посол України. А ще заслужений дiяч мистецтв України, нагороджений кiлькома орденами Ярослава Мудрого, повний кавалер орденiв «За заслуги» та двох Святого Володимира, володар мiжнародних Гран-прi. Лауреат Народної премiї України iменi Тараса Шевченка, багатьох авторитетних мiжнародних лiтературних i мистецьких премiй. Чи не найсвiжiша – висока Мiжнародна лiтературна премiя iменi Джека Лондона (США) за 2021 рiк.

Та я зупиняю цей благородний перелiк, хоча маю нагадати, що Андрiй Демиденко – професор, вчений-українознавець, фольклорист, новелiст, перекладач, сценарист…

Що ж забезпечило йому таке велике визнання i широку популярнiсть, глядацьку i читацьку сердечну прихильнiсть, народну любов? Насамперед пiсня. Колосальнi улюбленi пiснi на його надихаючi поезiї, завдяки яким його iм’я звучить в багатьох країнах. А головне, музика його поезiй звучить пiд київськими небесами, в самому серцi України, в серцях мiльйонiв киян. Тому «Гiмн Музицi» в книзi уславленого поета з’явився не випадково.

Адже за своєю сутнiстю Київ сам є гiмном Музики – iсторичної, духовної, волелюбної. I постає вiн у поета могутньо, схвильовано, грандiозно, планетарно i сповiдально автобiографiчно:

 

О, Музико свята! – мiй нiжний океан.

Моя любов. Моє життя. Мої вiтрила.

О, скiльки раз зцiляла душi ти вiд ран…

 

О, Музико свята. Ти – найсвiтлiший храм!

Мiй найдорожчий рай! Дорожчого не буде…

Cпасибi, що ти є! Що ти в менi – зоря.

О, мiй полiт. Моя судьба.

Моя ти сповiдь людям.

 

Дуже почесно i дуже непросто народити самобутню, красиву, пам’ятну поезiю про Київ. Андрiй Демиденко це змiг:

 

І тільки вікам осягнути твій вимір.

І у вирвах століть – незнищенний твій глас!

Тут ходив по бруківках

Світлий князь Володимир

І спинивсь між тополь

У задумі Шевченко Тарас.

«Признання»

 

…Де сонця ніжний бриз

І паруси чаїних крил –

Усе зійшлось перед очама.

І ти плюєш на біг авто!

Й зелені арфи круч –

У тебе за плечами.

На набережній Києва ми з вами,

Де, забуваючи Париж,

Прогулювавсь Кусто.

«На набережній Києва»

 

Книга «Київський зошит» вростає в душу. В помисли. Вона афористична i цiлiсна. Сповнена метафоричної свiжостi та експресiй. Її хочеться читати, слухати, спiвати, вивчати.

А завершити своє слово хочу улюбленим мiсцем всiх киян i всiх гостей столицi – знаменитим Андрiївським узвозом, про якого вже стiльки написано. Та Андрiю Демиденку це вдалося по-особливому. Всього чотири рядки, а яка картина, що гiдно б увiнчала iсторичний вхiд у це святе мiсце, у цю мистецьку Мекку:

 

Тут постаті каштанів,

наче стражі,

Стоять в ескорті –

зверху вниз.

Весняні

й літні

вернісажі

Заквітчують

Андріївський

узвіз.

Микола Жулинський,

академiк, директор iнституту лiтератури НАН України

 

 

Передплатіть «Українську літературну газету» в паперовому форматі! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» в електронному форматіhttps://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/

УЛГ у Фейсбуці: https://www.facebook.com/litgazeta.com.ua

Підпишіться на УЛГ в Телеграмі: https://t.me/+_DOVrDSYR8s4MGMy

“Українську літературну газету” можна придбати в Києві у Будинку письменників за адресою м. Київ, вул. Банкова, 2.