Ярослав Гарасим. Цей «ясен дар» його «живого слова»

328

(Богдан Кравців. Підрідними і зорями чужими. Поезія, переклади, літературознавство,публіцистика та проза. – Львів : Світ. – 2018. – 50,4 обл. вид. арк. – 626 с.)

 

Багатогранна творча спадщина Богдана-Юрія Кравціва, його поетичний, літературно-критичний та науково-літературознавчий доробок неодноразово потрапляли в обсерваційну орбіту багатьох поколінь читачів та вчених-літературознавців як в Україні, так і поза її межами. Самобутній  поет-лірик, вимогливий критик, автор численних етнокультурологічних статей, наукових розвідок і досліджень, редактор багатьох українських видань в Україні та в діаспорі, невтомний громадський і політичний діяч – це величава постать Богдана Кравціва, яка завжди захоплювала й захоплює тих, хто живе з Україною в серці, кого цікавить величезний духовний культурно-історичний материк української нації.

2018 року у львівському видавництві «Світ» у надзвичайно цікавій серії «Adfontes – До джерел», започаткованій ще в 2002 році й покликаній висвітлювати літературні постаті видатних українських митців,  побачила світ книга «Під рідними і зорями чужими» (Львів. – «Світ»: упорядник та автор вступної статті Т. Салига. Співупорядник Ігор Василишин. – 2018 р. – 648 с.). Книга є доволі об’ємним компендіумом поетичної творчості, а також літературно-критичного і науково-літературознавчого доробку видатного українського митця ХХ століття Богдана-Юрія Кравціва.

У ґрунтовній передмові відомий літературознавець, укладач багатьох фундаментальних антологій та збірників творів малодосліджених українських авторів Тарас Салига простежив етапи становлення та розвитку творчої особистості Богдана Кравціва, що багато років перебуває в його полі зору. Статті та наукові розвідки Т.Салиги були опубліковані в журналі «Дзвін» (1991), у його книзі «Високе світло: літературно-критичні студії» (1994) та в «Українській літературній газеті» (2018). На особливу увагу заслуговує попереднє видання творів Б. Кравціва, яке ще 1993 року здійснив Т. Салига.

У передмові до видання «Під рідними і зорями чужими» Т. Салига окреслив складний, проте надзвичайно захоплюючий і насичений життєвий шлях Б. Кравціва «від Львова до Нью-Йорка», а щонайважливіше, глибоко осмислив етапи формування, становлення та кристалізації поетичної творчості українського митця, що дозволить читачеві краще збагнути непересічний художній світ поета з його мистецькою багатогранністю, повноцінно відчути образну вишуканість та ліричний драматизм поезій, осмислити історіософські, філософські, культурно-історичні та екзистенційно-психологічні аспекти творчості.«На початку своєї творчості, – підкреслює літературознавець, – коли поет «незнаному взустріч зряджав свої кора­блі» і коли лопотіли «так весело, мов крила, їх паруси білі», було куди більше творчої хвацькості й відваги, ніж зараз, тобто в пору майже двадцятилітнього «стажу» праці у літературі. Зараз настрій його медитативної екзистенції приземляв поета, вкорінював у реальний ґрунт дійсності, а звідси природно виростала висока потреба життєвої повноти і художньої довершеності». Занурюючись потаємні скрижалі мистецької жанрової палітри Богдана Кравціва, наголошуючи на багатогранності та різноплановості його творчості, Т. Салига простежує увесь спектр поезії Б. Кравціва, аналізує октави, сонети, станси, строфи (чотиривірші), поезії в прозі, дворядкові каламбурні мініа­тюри, у яких поет сягнув художнього мистецького рівня. Формально-стильові пошуки, зазначає дослідник, завжди були для нього умовою творчості. Вже перша збірка «Дорога» свідчила про те, що в літературу йде поет із індивідуальним творчим пером. Пригадаймо хоча б його цикл «Казка вогню». Це поезія в прозі, що своєю художньо-образною палітрою, лаконічністю висловів, змістовою наповненістю фрази, артистизмом сюжету стала успішним набутком тогочасної літератури. Більше до цього жанру Б. Кравців не звертався, хоч критика вважала, що він міг би мати на цій ниві значні творчі ужинки.

Різнопланова творчість Б. Кравціва переконує: він – один із найяскравіших «sempertiro» Івана Франка з його вишколом, з обов’язком служити праці». Виокремлюючи також постать Кравціва як видатного вченого, дослідника української міфології, літературознавця, бібліографа, літературного критика, Т. Салига наголошує на універсальності та «феноменальності» мистецької постаті Богдана Кравціва, на потребі читати, вивчати й досліджувати світоглядні підвалини одного з найяскравіших представників українського письменства ХХ ст.

Цікавою є, власне, сама архітектоніка цього видання. У першому розділі «Поезії» вміщено твори з прижиттєвих та посмертних видань Богдана Кравціва. Збірки львівського періоду творчості («Дорога», «Промені», «Сонети і строфи», «Пісня Пісень») та періоду європейської еміграції («Остання осінь», «Під чужими зорями») подані за першими виданнями. Переспів «Пісні Пісень» має в кінці оригінальні примітки й довідки самого автора. Для інших передруків використано видання: Б. Кравців.Зібрані твори: у 3 т. – Т. 1. Поезія / Упоряд. Б. Бойчук. – Нью-Йорк: В-во Нью-Йоркської групи, 1978. – 380 с. Сюди входять прижиттєві збірки «Зимозелень», «Дзвенислава», «Глосарій» та посмертно опубліковані збірки й цикли «Квітоліт», «Тавторими», «Станси», «Осінні строфи», «Вірші для Ніль», «Родинні вірші», а також «Дозбирані фрагменти» з архіву письменника.

Упродовж мандрівки поетичними магістралями Богдана Кравціва читач зможе насолодитися тонкими нюансами прекрасної лірики поета, заснованої на філософії любові й ніжності, відчути драматизм і трагічність знаменитих кравцівських тюремних сонетів, екзистенційний розпач митця, змушеного покинути найдорожче – його Україну без надії на повернення, зануритися в таїну української предківської міфології та автентичної історії Українського Роду й водночас відчути волюнтаристський, карбований ритм сонетів Кравціва-воїна, осмислити глибоку історіософську візію України, усвідомити історичну правду боротьби українців за волю, за майбутню державну незалежність України. І знову й знову відчути надзвичайну теплоту, ніжність та зворушливість «Родинних віршів» поета, безмежну любов до свого родинного гнізда й чарівної дружини – прекрасної Сольвейґ-Ніль. У цьому весь Кравців, у цьому феномен його багатогранної Музи – неперевершеної Камени, якій він «служив» упродовж усього життя:

Служу Камені знов. Віршую водно й тільки.

         І друзями мені: Овідій, ніжний Рільке,

         І Рильський, і Зеров, Олександрійський вірш

переманив мене, вподобався найбільш,

немов солодкий лад колядки чи гагілки.

Другий розділ «Статті, есе, полеміки» складають літературно-критичні та науково-літературознавчі тексти Богдана Кравціва, який є справжнім творцем історії української літератури. Над нею він працював протягом усього життя. Численні статті, доповіді, бібліографічні відомості, наукові розвідки з максимально точною увагою до фактів, дослідження і минулого, й сучасного процесу становлення, формування й розвитку української літератури та й культури загалом, безкомпромісна критична оцінка літературних явищ як в Україні, так і в діаспорі засвідчують діяльність Богдана Кравціва як видатного критика й ученого-філолога. В укладанні матеріалів до цього розділу упорядники підібрали найактуальніші для нашого часу статті, опубліковані у виданнях Кравців Б. Зібрані твори: у 3 т. – Т. 2: Статті / Упоряд. Б. Бойчук і В. Кульчицький-Ґут. – Нью-Йорк: В-во Нью-Йоркської групи, 1980. – 494 с. і Кравців Б. Зібрані твори: у 3 т. – Т. 3: Публіцистична проза / Упоряд. Б. Бойчук. – Київ: Світовид, 1994. – 487 с. У ньому представлені цікаві дослідження Б. Кравціва з української міфології, величезна Шевченкіана, якій він присвятив не одну свою працю, багаторічні студії літературних процесів в Україні та діаспорі, виступи на захист української літератури від совєтсько-комуністичного фальшування. Самі лише імена – Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, Ю. Федькович, Б. Лепкий, Г. Косинка, Є. Маланюк, Л. Мосендз, А. Гарасевич, В. Софронів-Левицький, М. Глобенко, М. Чернявський, М. Зеров, М. Бажан, Ліна Костенко, І. Драч, Д. Загул, М. Вінграновський та інш. є переконливим свідченням величезного поля науково-дослідницької роботи Богдана Кравціва.

Цілком новим та оригінальним є третій і четвертий розділи книги. Третій розділ містить ранню публіцистику та есеїстику Богдана Кравціва львівського періоду, надруковану у виданнях «Молоде життя», «Обрії», «Дажбог», «Голос», «Голос Нації», «Напередодні», вибірково з яких у 1938 р. автор уклав невеличку (на 95 ст.) збірку, «Дон Кіхот в Альказарі (статті й есеї)». Оскільки деякі есе із галицької періодики, зокрема такі, як «При осінній ватрі», «Червона калина», з’явилися у збірці поезій «Дорога» (1929 р., цикл «Казка вогню»), то упорядники книги «Під рідними і зорями чужими» доповнили цей розділ нововіднайденими есеями (особливо з раннього пластового періоду творчості) «Avanti», «З першим снігом…», «На провесні», «Обласний пластовий табор на Соколі 1926», «При листопадовій ватрі», «У пластовій «мандрівці до успіху», «Наше свято», «Франко і сучасність», що виходили друком ще в далекі 20-30-ті роки минулого століття на сторінках львівських видань.

Завдяки щойно «вийнятим» з галицької періодики 30-их років ХХ-го ст.. есеїстичним замальовкам («Avanti», «З першим снігом…», «На провесні», «Обласний пластовий табор на Соколі 1926», «При листопадовій ватрі», «Нехай живе хлопець!», «Під чорно-злото-червоним прапором») читач зможе причаститися чарівною таємничістю карпатських гір, познайомитися зі славним шляхом знаменитого пластового куреня «Лісові Чорти», у якому перебував Богдан Кравців, а згодом уже в Америці і його син Микола-Гордій; відчути проблеми, які турбували молодого Кравціва-поета, критика, літературознавця й активного громадського та політичного діяча («Коли зніметься вихор», «Творити і формувати життя», «Доба жорстока як вовчиця», «Завжди обличчям до бурі»), оцінити літературознавчі, краєзнавчі есе письменника львівського періоду («Стрілецька пісня», «Наша доба й література», «Два покоління», «В столиці Осьмомисла й Шестикрильця»), початки кравцівської Шевченкіани («До перемоги й визволу»), його суспільно-політичну есеїстику «Дон Кіхот в Альказарі».

У четвертому розділі вміщено поезії Богдана Кравціва під псевдонімом Галайда, надруковані в пластовому журналі «Молоде життя» – «Веселі, дужі йдем у світ…», «Львови І», «На здвиг», «Іду життям…», «Садівник» та вірш «Літо» з «Літературно-наукового вісника», які також публікуються вперше після часів їхньої появи на сторінках львівських видань.

Розділ «Богдан Кравців у критиці та спогадах» містить літературно-критичні статті, що, як зазначають упорядники книги,«повноцінно висвітлюють не лише творчість Богдана Кравціва, а й сам «дух епохи», у якій жив, боровся, натхненно працював і творив український митець та науковець, оскільки автори статей – Юрій Лавріненко, Євген Маланюк, Григорій Костюк, Остап Тарнавський, Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Юрій Старосольський та ін. – були або добре знайомі з Богданом Кравцівим, або співпрацювали з ним у різних сферах його діяльності – літературознавчо-науковій, видавничій, політичній».

Надзвичайно цікавим в цьому розділі є інтервʼю із сином Богдана Кравціва – Миколою-Гордієм Кравцівим, «двозірковим» американським генералом, а в незалежній Україні – військовим радником президентів України. Розділ вдало доповнено статтями сучасних літературознавців І. Василишина та І. Роздольської, присвяченими дослідженню есеїстики Богдана Кравціва 20–30-х років та ґенетично-естетичного контексту сонетного циклу письменника «Дзвенислава».

Зазначимо, що до розділу «Поезії» упорядники книги значно розширили уже відомі читачеві наукові примітки, котрі сприяють йому глибше зрозуміти авторські ремінісценції, міфологічні, біблійні та історичні постаті, яких багато в поезіях, а також відкривають «таємниці» низки діалектних, застарілих, маловживаних і чужомовних слів, авторських оказіоналізмів у поетичному словнику Б. Кравціва. Окремого поцінування заслуговує велика бібліографія, у якій зібрані художні твори Богдана Кравціва, переклади та переспіви, його численні літературно-критичні, науково-літературознавчі дослідження. Покажчик імен полегшить пошук персоналій, міфологічних та біблійних постатей, згадуваних у книзі. У ньому «розшифровано» також псевдоніми, криптоніми багатьох діячів історії, політики, мистецтва та культури України та світу.

Видання ілюстроване рідкісними світлинами сучасників і друзів Богдана Кравціва, родинними фото,містить фотокопії обкладинок оригінальних збірок його поезій, антологій і наукових праць, виданих у різні часи, оригінальні взірці поетичного письма митця.

Книга «Під рідними і зорями чужими» є цікавою й пізнавальною для шанувальників видатного українського митця та вчених-літературознавців, які працюють над дослідженням поетичної та наукової спадщини Богдана Кравціва. Цей «ясен дар» його «живого слова» яскраво цвів «під рідними і зорями чужими», хоч там і там, при зорях, неволею захмарених.

 

Передплатіть «Українську літературну газету» на 2020 рік! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» на 2020 рік в електронному форматі: https://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!