Правила оформлення наукового тексту: статті, монографії, дисертації

Якщо ви вирішили самостійно писати і оформлювати наукову статтю, вам стануть в нагоді кілька порад, наведених нижче. Разом з тим, врахуйте, що ви завжди можете замовити написання наукової статті на сайті https://www.diplom.com.ua/nauchnaya-statya-vak/

 1. Після знаків «точка», «кома», «двокрапка», «крапка з комою», «знак оклику», «знак питання», «параграф», «номер» ставиться пробіл, перед цими знаками пробіл не ставиться.

Після знаків «параграф», «номер» ставиться пробіл, наприклад:

Правильно: № 25, § 3;

Неправильно: №25, §3.

Здвоєні знаки між собою не розбивають (№№ 1-3, §§ 4,5).

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Числа і літери, розділені крапками, набирають без відбивок (1.3.14.а).

Знаки %, від попередніх чисел не відбивають:

Правильно: 50%,

Неправильно: 50 %.

 1. Дужки і лапки оформлюються наступним чином: перед відкривається дужкою (лапками) – пробіл, потім саме слово або речення (без пробілу), після закривається дужки (лапки) – знову пробіл. наприклад:

– … безліч цілей (пізнавальних, практичних) в різних видах діяльності …;

– в статті І. І. Іванова [7] узагальнюються …;

– «Ніколи не мстіть підлим людям. Просто станьте щасливими. І вони цього не переживуть», – сказав Юрій Нікулін.

 1. Існує відмінність між знаками «дефіс» і «тире». Дефіс короткий, до і після дефіса пробіл відсутній, наприклад:

чорно-білий;

тире довше, по обидва боки від тире ставиться пробіл.

За правилами, між словами ставиться довге тире, яке відділяється пропусками з двох сторін від попередніх і наступних слова. Між цифрами і числами ставиться коротке тире, але не дефіс і ніколи не відділяється пробілом.

На практиці часто (всупереч правилам) в тексті використовується коротке тире (але не дефіс).

 1. Між ініціалами і прізвищем бажано після точки ставити знак «нерозривний пробіл» «ctrl» + «shift» + «пробіл», наприклад:

І. І. Іванов.

Також допустимі інші варіанти (з пробілами і без пробілів). Необхідно дотримуватися єдиного формату оформлення ініціалів в межах однієї роботи.

 1. При наборі списків перерахувань повинні бути вирівняні по вертикалі розряди чисел у номерах пунктів і початок тексту в усіх пунктах. Для нумерації пунктів дозволяється застосовувати тільки арабські цифри.
 2. Пробіли по всьому тексту повинні бути одинарними. Не допускаються подвійні, потрійні і т.д. пробіли.

Правильно: музика і живопис;

Неправильно: музика   і живопис.

 1. Для створення нового рядка абзацу використовуйте тільки (!) абзацні відступи. Не можна для позначення абзацного відступу за допомогою клавіші «Табуляція».

Файл текстової частини статті повинен включати в себе:

 • шапку статті;
 • анотацію і ключові слова;
 • структурований текст статті;
 • список літератури (не менше 3 найменувань, розташованих за алфавітом).

Шапка статті містить: 1) автори, короткі відомості про них; 2) назва статті.

Формат даного пункту визначається вимогами журналу (збірника), в якому публікується стаття.

Частіше за все потрібно вказати прізвище та ініціали автора, його посаду і місце роботи. Іноді вказується вчений ступінь і вчене звання, адреса електронної пошти. Часто ініціали передують прізвищу.

Якщо стаття написана в співавторстві, то для кожного учасника зазначаються відомості про нього. Весь розділ часто оформляється курсивом, вирівнювання – по правому краю.

Для оформлення назви необхідно дотримуватися наступних загальноприйнятих правил оформлення заголовків:

Перенесення в заголовках не допускаються.

Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Формат даного пункту також визначається вимогами журналу (збірника), в якому публікується стаття. Часто заголовки оформляються прописними буквами (шрифт напівжирний), вирівнювання – по центру.

Анотація представляє собою коротку характеристику статті. Включає в себе характеристику основної теми, проблеми наукової статті, цілі роботи і її результати. В анотації вказують, що нового несе в собі дана стаття в досліджуваній області знань. Розмір анотації визначається вимогами журналу (збірника), в якому публікується стаття. Часто вона складається з 5-6 речень.

Ключові слова – перелік 3-10 слів і словосполучень, що визначають тематику статті.