Особливості проведення інтерв’ю при соцопитуванні

564

Ідеальне інтерв’ю при соцопитуванні https://www.def.com.ua/Sociologicheskoe_issledovanie.html нагадує жваву і невимушену бесіду двох однаково зацікавлених в ній людей. Однак один з учасників – інтерв’юер – пам’ятає, що в даній ситуації він виступає як професійний дослідник, що імітує роль рівноправного співрозмовника.

Формалізоване інтерв’ю практично нічим не відрізняється від опитування за анкетою, за винятком того, що відповіді записуються не самим респондентом, але інтерв’юером. До подібного способу вдаються для того, щоб: (а) переконатися в доброякісності заповнення запитальника, (б) отримати безпосереднє враження від живої реакції опитуваних по предмету дослідження (це допомагає краще інтерпретувати їх судження) і (в) в разі, коли письмове опитування виявляється неможливим або скрутним внаслідок різнорідності аудиторії, необхідність пояснити багато питань з урахуванням відмінностей в культурі та освіті респондентів, особливостей фізичних умов проведення опитування (наприклад, на вулиці, де респондент, можливо, поспішає, зайнятий своїми думками) і т. п.

Переваги інтерв’ю перед анкетними опитуваннями розкриваються в повній мірі при використанні напівформалізованого або неформалізованого його варіантів. У таких інтерв’ю передбачений лише список основних питань, частково їх порядок (він може змінюватися за обставинами), а отримана інформація служить для формулювання гіпотез, виявлення соціальних проблем, що підлягають далі більш систематичного аналізу.

Прямий контакт з опитуваним і психологічні відносини, які встановлюються між інтерв’юером і респондентом, створюють чимало переваг для отримання інформації, малодоступною шляхом анкетного опитування. На жаль, ці ж переваги обертаються новими труднощами.

Вплив інтерв’юера позначається в самих різних напрямках. Перш за все діє ефект стереотипності сприйняття ним респондента. Тим часом стереотипність сприйняття людини людиною – аж ніяк не найкращий путівник. Встановлено, наприклад, що оцінка зовнішності співрозмовника і оцінка його психологічних якостей корелює на рівні 0,92. Ось де справді “по одягу зустрічають!” .

Завдання інтерв’юера полягає в тому, щоб уникнути цієї цілком реальної небезпеки постаратися максимально неупереджено і об’єктивно зареєструвати відповіді респондента на плановані питання, ставити ці питання тактовно, рівно, ненав’язливо, проявляючи винахідливість, швидкість реакції і вміння “програвати” різноманітні гіпотези щодо поведінки респондента.