Наукові ступені та вчені звання

Україна має досить вагомий науково-технічний кадровий потенціал, який відчутно впливає на її соціально-економічний розвиток. За рівнем такого впливу – 4,6 на 1000 осіб економічно активного населення – Україна дещо поступається країнам ЄС (5,7 – для перших 15 країн ЄС), проте випереджає нових членів цього союзу, зокрема Словенію (4,5), Словаччину та Угорщину (3,7), а також Польщу (3,3).

Згідно з чинним законодавством України, в системі вищої освіти і науки для характеристики кадрового потенціалу використовують наукові ступені і вчені звання.

Ст. 32 Закону України “Про освіту” визначає, що вченими званнями є старший науковий співробітник, доцент і професор. Вчені звання присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У ст. 20 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” визначено, що науковці мають право на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук https://aspirantura.com.ua/statya-vak/.

Присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є кваліфікаційною вимогою для заняття науковим працівником відповідної посади. Порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Не слід плутати вчені звання з посадами науково-педагогічних працівників, в деяких випадках збігаються. Так, у СТ. 48 Закону України “Про вищу освіту” зазначено, що основним посадам педагогічних працівників вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації є:

– Викладач

– Старший викладач

– Голова предметної (циклової) комісії;

– Завідувач відділення;

– Заступник директора;

– Директор.

Основним посадам науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації є:

– Асистент

– Викладач

– Старший викладач

– Директор бібліотеки;

– Науковий співробітник бібліотеки;

– Доцент;

– Професор

– Завідувач кафедри;

– Декан;

– Проректор;

– Ректор.

Розглянемо більш детально діючий порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань в Україні

Науковими ступенями в Україні є:

– Кандидат наук;

– Доктор наук.

Наукові ступені присуджують Спеціалізовані вчені ради на підставі публічного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих Вчених рад Про присудження наукових ступенів затверджуються МОН.

Основною формою підготовки наукових для захисту кандидатських і докторських дисертацій є аспірантура або докторантура, які функціонують при академічних і науково-дослідних інститутах.

За даними НАНУ, в Україні станом на грудень 2010, налічувалося понад 110 000 кандидатів і докторів наук, з яких лише трохи більше 20 000 працювали в науково-дослідних установах і вищих школах.

Кандидат наук – науковий ступінь, який присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації і використовується в Україні та інших країнах колишнього СРСР.

Порядок присудження наукового ступеня “кандидат наук” визначено Постановою КМУ “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” від 07.03.2007 р. № 423 та наказом Міністерства освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію “від 17.10.2012 р.. № 1112.