Написання реферату: декілька порад

90% студентів вважають реферат не серйозним виглядом роботи в порівнянні з курсовою роботою, розрахунково-графічним завданням або звітом по практиці. Однак 7 і 10 викладачів занижують оцінки як за зміст, так і оформлення реферату, тому кожна помилка при написанні реферату призводить до зниження підсумкової оцінки.
Основні правила складання реферату полягають в тому, що в цій роботі не повинні міститися матеріали з різних джерел слово в слово, рівень унікальності повинен бути відповідним, не можна писати реферат на підставі одного джерела, так як ця робота буде доповіддю. І, нарешті, не потрібно в рефераті займатися переказом і перефразування книжкових джерел, інформація повинна бути узагальненою. Ознайомитися, як писати реферат можна детальніше на сайті https://referat.kiev.ua
Коли викладач задає студенту написати реферат, він ставить перед ним певну негласну мету, виконання якої і потрібно від студента. Найчастіше метою є вивчення теми на більш глибокому рівні і вироблення у студента навичок самостійності та організованості.
Перед оформленням реферату в електронному вигляді обов’язково уважно вивчіть його структуру. Вона складається з:

  • титульного листа;
  • змісту, змісту або плану;
  • вступу;
  • основної частини;
  • висновку;
  • списку використаної літератури.

Кожен з цих елементів має свої особливості, тому варто розглянути їх окремо.
Титульний лист оформляється тільки відповідно до вимог вашого навчального закладу. Попросіть у викладача зразок оформлення титульного аркуша. Зазвичай на ньому вказується тема реферату, назва навчального закладу, прізвище та ініціали викладача і учня, назва дисципліни, рік здачі і місто, в якому розташований навчальний заклад.
Зміст – це план реферату з нумерацією сторінок. Часто викладач вимагає просто написати план. В такому випадку оформите його за допомогою нумерованного або маркованого списку.
Вступ – розділ, в якому ви коротко описуєте суть вашого реферату. Вкажіть тут цілі і завдання вашої теми, а також її актуальність в сучасному світі. У вступі реферату можна зробити огляд використаних джерел. Буває, що вступ не виходить написати спочатку. В такому випадку допускається оформлення вступу вже після написання реферату.
Основна частина передбачає послідовне виклад ваших думок, ваших знань, які ви вивчили з знайдених вами джерел. Зробіть структурований читабельний текст, який можна буде з легкістю зрозуміти. Кожен наступний абзац повинен бути логічним продовженням попереднього.
Висновок – це єдиний розділ реферату, де ви можете викласти ваші висновки. Підведіть підсумок виконаної роботи, обґрунтуйте ваші погляди на обрану тему і ваше ставлення до змісту роботи.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал