Костянтин Мордатенко. «Закóхані на смерть – живуть на смерть»

“Українська літературна газета”, ч. 16 (334), 19 серпня 2022

 

***

закóхані на смерть – живуть на смерть

і дихають на смерть, на смерть – цілують;

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

і сúплються дощі з небесних жмень

розтúснутих, мов із очéй минýле

ряснúми слíзьми на пустéлі щік

й простóрища долóнь; гілля́ччям пáльці

згинаються раз-пó-раз в кóрчах; лік

вустá утратили цілýнкам; плáчте,

квилíть, завóдьте, зрáджені: любвá

хай чує кров, хай знає кров на дóтик,

на смак; на смерть закóхані хіба

життя у змозі відчувати, дóки

земля з-під ніг, аж небо біля ніг?

як служба на Головосíк у хрáмах –

в душí кохання правиться: в ці дні

закохані на смерть не сплять до ранку –

як прáведні, без ґáнджів і без вад,

навкóлішках стоять, мов у полóні

обмáр; крім крúхт кохання – не їдять

нічого, власну кров п’ючú солону;

любов до смерті – кля́та; мертве все,

що без любóві; світ мульникувáтий

без прúстрасті й жагú: кохання сенс –

губами – губи, смертю – смерть здолáти…

 

*   *   *

як скéлі, кóні вклякли і соплú,

із грúвами, мов хмáри перед грóмом;

уже вляглися курява і пил,

яку вони здійняли на дорóзі;

 

стояли і дивúлись вдалечíнь:

згуртóвано, загрóзливо і мíцно,

неповорýшно, дóвго, мóвчки; чим

привáбило їх цé забуте місце?

 

стрункí, високі, степовí – згорú

дивились дóки не упала сýтінь;

на цвúнтар дúкі кні забрелú,

покúнутий, який минають люди;

 

зіркú повисипáлися з долонь

госпóдніх; місяць гостролéзий вийшов;

а потім зникло все, мов не було:

ні кóней, ні могил, ні кладовúща…

 

 

*   *   *

безглýздя вуст, самопожéртва вуст,

тьма-тьмéнна хмар, вівсюжить вітер вóду;

репíжать сльóзи – дýшу; мов мотýз,

м’язúстий пруг; жагó, кохання, гóді!

 

відтúнком тíні – хіть тремтúть, душá

боїться любощів, як прíрва – крúків

оглýшних; безберéжжя барв: на жаль,

любов – це біль; прекрасний біль, напрúчуд;

 

цілýнками обвýглена любвá,

розпýкою бушóвана: бо щó ще,

крім звáби, звáди, бóлещів? хібá

катíвня, буцегáрня, штóльня –

 

зрівнятися спромóжні з почуттям,

що пóдих перехóплює й плюндрýє

гризóтами подóбу людську? страм –

в закóханих псалмóм лунає; прýттям

 

стримлять з груднúни рéвнощі; любвá

оповилá весь світ колючим дрóтом,

розрáнюючи сóлодко; з надбáнь

вона – найостогúдливіша; трóшки

 

забáвившись – в тенéта попадеш

і калатáтиметься серце дзвóном

церковним у церковне свято; де

твої вуста? від вуст цих збожевóлів,

 

отетерíв; а рівчачкú облич

зволожені сльозáми болю; щастя,

можливо, полягає в тому, чи

була взаємність в прúстрасті, що згасла…

 

 

*   *   *

імшéддю пáхне, тúрсою, дощáми

грибними, вóгким листям, полинéм,

чорнóбилем гіркúм; в гарячці мáмре

кохання нероздíлене – страшнé:

 

крильмú б’є, крюкає, здіймає рéйвах,

старцюючи, навкóлішки стає –

квилúть, благає про взаємність врешті,

давáльникам цілує руки; те,

 

що є така любвá, аж лячно, лéле!

той біль щемкúй, мов святість самотú,

прозрíння одинóцтва, Отче, нéлюб

нетямлячись принúжується; з тим

 

коханням – жаль і скорб в душі комóрять;

ікóни плачуть в храмах; мжить; нема

чим дúхати – повітря брáкне; мóрок

всерéдині у світлий день, пітьмá;

слізьмú церýє сéрце рване – мáрно:

а порожнéча і самотинá

засмóктують колóворотом, мамо;

печаль відмови – вікопам’ятнá;

 

поводиться нечéмно знову й знову,

до гніву рветься пóхапцем ще більш,

ніколи не перестає, все знóсить –

кохання нерозділеного біль…

 

 

*   *   *

зажýра, мжа – прийшлú гуртóм;

розхмáрилося лéдве;

з дерев злітає листя, мов

поезію поети

 

читають пóшепки, навкрýг

навдивовúжу тихо;

бо осінь, як печаль, яку

не в змóзі відпустúти;

 

і так чомýсь шкодá себé,

що не знаходиш місця;

і прóтяг скавучить, мов пес

вночі на пóвний місяць ;

 

непоказнá вечеря – аж

півпляшки, півбухáнки;

порожня чарка, мов душа,

що втратила кохання;

 

на самотí пиячу так

безóглядно, злостúво;

як в рúнвах дощова вода –

в розширених судúнах

 

нуртýє трýнок; відтепéр

життя – нарóзхрист, óтже,

не має сéрце сéнсу без

любóві, бóлю, Боже…

 

 

*   *   *

óчі, óтче, – образú,

в хрáмі – стóвпище;

тíні вúдовжені й сни

стéжать пóночі;

 

цúтьте! шá! клевцю́, не схиб;

слíплять прóмені,

кров струмує з ран, цвяхú

в п’ястки  встрóмлені;

 

між розбíйниками – син,

кáте, гóді вже!

мáмо, мáрять хрáмом; пси

сúна óдіво

 

рвáне, прóсте – розтяглú:

блýдних – тúсячі;

син знесúлений на тлі

листя, тúсняво!

 

сенс шукаю шпáрко та

марно – óмацьки;

сúну, óсене, катмá!

сльози кóтяться;

 

вшквар, дощúще! зшúтки хмар

мáцай пáльцями;

трясця! вíтре, бéзліч барв

листям бáвляться;

 

сил нівроку принесú,

дню сьогóднішній;

пóміж листям зжовклим – син

вúсить сóняшний…

 

 

*   *   *

строкáто вúхлюпнуті бáрви

на зеленáсті одежúни,

а дощ і прúстрасний і жвáвий,

як після третьої чарчúни

 

розмови за столóм святкóвим;

негода, сквúра, як безсýддя;

калюжі, мов тяжкі закóви,

лежать розкúдані повсюди;

 

душа печаль осінню жлýктить,

чорніють скóпані горóди;

немов батьки дітей за руку,

коли дорогу переходять,

 

гілкú тримають зжовкле листя,

щоб не злетіло передчасно;

вже сонце гріє боязлúво,

никáють хмáри безпричáльні;

 

і днúна свічечкою тáне,

і крик птахів стоїть молéбнем,

як вúдих після прочитáння

поезії, осіннє небо…

 

 

*   *   *

любов гойдається колоссям

і падає зів’ялим листям;

на рéбрах мýзика холоне,

дощами хмари попеклúся;

 

сади вдягли розкішні шáти,

дитячий плач лунає з вулиць,

могилам боляче лежати;

могили голосно сміються;

 

лягає тихо-тихо іній

на сплющені холодні очі;

словами – губи запітніли;

душа – на áркушах тріпóче;

 

до скла прилип листочок жовтий,

бо-ж осінь неймовíрно гáрна;

між пальцями, піском пройшовши,

під ноги сиплеться кохання…

 

 

*   *   *

сліз – прúгоршні: жмені сýму;

плюйсь, óсене, лúстям тúцяй; мжа,

жур, жаль, – осорýжні; зýжмом

стрій пíстрявий грякнувсь, рядна хмар;

 

в ряд: прóливень–скорб–людúна;

час – повз проминає; ще не все:

крик вúборсавсь із груднúни;

кпи, смійсь, обертáйсь: в кружíнні – сенс;

 

барв – дóста; тонáм – осáнна!

слів óбмаль: зацíпило чи щó?

мла мáйже: сховай, тумáне;

кров з ран цебенúть; гамселить дощ;

 

рінь в крáплях зернястих злúви,

брук, стрíхи, підмýрки, вéжі, хрест;

мре, слáбне любóви сила;

плоть, óсене, спраглу листям песть…

 

 

Блудний син

голоколíнок, безпритýльний,

як вітер; від нерóбства – аж змарнíв,

розтрúнькавши усе на гýльки

шалені, блýдний син на чужинí

 

голóдний, не знайшóвши щастя,

бубнíв, одягши лáтаний кожýх:

«у батракú, хоч свинопáсом,

у нáймити до батька попрошýсь»;

 

плугáнився додому ледве,

щоб дíланням спокýтати винý:

в груднúні серце, наче лебідь

в сильцí, тремтіло; пóстрах проминýв

 

за скоєне: від сліз теплíше;

сприйняв поквитувáнням – неталáн;

як після буревíю – тиша,

покíрливість єствó оповилá

 

й смирéнність; нíгде правди дíти:

розпáчливий, мов пес побитий брів;

зоглéдівши обличчя рідне,

що стúха наближалось до воріт,

родúтель вúскочив з подвір’я

і кинувся мерщíй до сина із

обіймами, мов дощ напíрний

на зсохлий ґрунт, не стримуючи сліз;

 

на честь повернення, святкові

столú накрúли, інший син, що жив

з отцéм, спитав: «чому ніколи

так, як його, не шанували Ви

 

менé?» «танцюй, винó пий, – óсь як

поводься, – батько щиро мовив, – бо

твій брат пропав був та знайшóвся,

був мéртвий і ожив; моя любов

 

завждú з тобою; відповідно,

усе моє – твоїм є, відпочинь,

розважся; бачиш, дýшу свíтом

обпíкши, повернýвся блудний син»…

 

 

*   *   *

небéсну твердь – світанок розповúв,

печé проміння, спéкою мордýє,

як свíчка, тáне óбрій восковúй;

початок дня, а вже така задýха;

 

провýлки розтинáє гуркотня́,

скелúнами здіймáються будóви;

автíвки сýнуть, втамувáвши на

бензоколóнках спрагу, – чередóю;

 

дротú зі стрýмом вздовж доріг – стовпú

тримають на плечáх бетóнних міцно;

міський годинник пóлудень пробив –

і сонце розляглося на брукíвці;

 

на небі ні хмарúночки на кшталт

дитúнячій душí, відвéртій, бóжій;

завáреною кáвою асфальт

парує під ногами перехóжих;

 

а городяни зморені й пітнí,

щоб спека спала якнайшвидше, хочуть;

мов на портреті чорна стрічка, тінь

від дерева перетинає площу…

 

 

*   *   *

камíння дúхає як люди

каміння сьóрбає як люди

каміння крúшиться як люди

камíння – люди

 

людúна дихає кохання

людина сьóрбає кохання

людина крúшиться коханням

в людей – кохання

 

кохання дихає як камінь

кохання сьóрбає як камінь

кохання крúшиться як камінь

кохання – камінь

 

 

*   *   *

вдовúцями уклякли вéрби,

дерéва у дощéвих бризках,

тілáми янголів помéрлих

у небі чорні хмари вúсять;

 

калúни снять червонощóкі,

а вітер дме іще сильнíше,

калюжні плями, наче щойно

закопані могили свíжі;

 

ослабле сонце гріє лéдве,

віддúхуються вáжко нúви,

осіннім листям над землéю

кружляють жовті домовúни…

 

 

*   *   *

надворі гарно достобíса,

хоч холодно й мерзлякувáто;

зима, зайшовши в передмíстя,

останнє листя обривáє;

спідлóба дивляться відлюдно

на світ – покúнуті дерева,

натхненно на шибкáх малює

цупкúй мороз автопортрéти;

 

валáндаючись, вітер блýдний

густі замети переносить;

цей сніг ряснúй іде, мов люди

на пóхороні за труною…

 

і лід виблискує іскрястий,

і сніговиця, як безýмність…

і сльози котяться від щастя,

і сльози котяться від суму…

 

 

*   *   *

втрачáють смерть – дерéва; сніг тяжкúй

лежить кожýхом, що жбурнýли жýжмом;

тонкóю павутúнкою блакить

здригáючись, бентéжить нíжну дýшу;

 

мов мідякú в кишéні, горобцí

дзеленькотять, на вíттю всíвшись, лéпсько;

заклякнули садкú, немов старцí;

сягáє, випарóвуючись, нéба –

 

водá з калюж, мов сúльний текст, коли

його із áркуша читають вгóлос;

а пáгорби, як прúпнуті волú;

оркéстрами – струмкú дзюрчать навкóло;

 

весна володарює, далебí!

під кригою, що тáне, тогозúмне

чорніє листя, мов забутий біль,

з дахів бурýльки гéпаються сúльно;

 

а вітерéць принишк, як той крадькó,

і сонце слíпить все сильнíш дедáлі;

немов жіночі грýди молоком –

брунькáми гілочкú поналивáлись…

 

 

*   *   *

цілую Бога в гýби! звíсно,

веснá: несамовúтію – течé

розтáлий лід з побляклих вíкон,

як сновидíння з ворушкúх очей;

 

пірнаю в небо, наче в книгу,

в якому карколóмний плин хмарúн;

відчýвши сонце, із-під снíгу

земля вилазить, мов звір’я – з норú;

 

бурульки із покрíвель прúтьма

зриваються, розбýрхуючи лють, –

немов під час кохання крúки, –

оскаженíло трóщаться об ґрунт…

 

весна: цілую Бога в губи…

до вогких щік притúсши гілочкú,

гамселить у весільні бýбни,

милýючись брунькáми, дощ шпаркúй…

 

 

*   *   *

цілуються могили; шéрхне кров

на зáступі лопáти, ліг на очі

лапáтий сніг; словами з молитóв –

садú стоять, хатú, садúби тóщо;

 

слова, як річ: як дощ, як хліб, як лід,

з чернеток в очі заглядáють нíмо:

могили повертаються до слів,

які не вимовлялися над ними;

 

свічкú чи крúки? те і те вуста

задмухали, як день повстáв сльотáвий;

земля коржáва – рвíйним небесáм

скупу сльозу несе подарувáти;

 

з дощів і хмар збудую дýжий дім

й роздмýхуватиму словá – щосúли;

ще стíльки сліз не бачив, як тоді,

коли з очей вихóдили могúли…

 

жовтáвим листям вúстелений в снах

додому шлях, справдéшній, безпомúльний;

могúли гопака танцюють на

губах; в садах – цілуються могили…

*   *   *

під ліхтарями – сиротлúві дні

вмостúлись дíтьми вúгнаними з хáти;

на зчóвганій стерні осіння тінь

сичúть, плазýючи злодійкувáто;

 

малярським полотнóм простéрся – ліс;

похúлі стéбла трав пополовíли;

вже під ногáми – íнші смúсли слів

листóчків шарудлúвих, ніж на вíтті;

 

коштóвним пéрснем óбрій – сонце зняв,

калюжі в небесá повитріщáлись;

в огýдинні, брунáтних бур’янáх

змарнілий світ – розчáвлений дощáми;

 

від листя – пáморочиться: хібá

є щось прекрáсніше за позолóту?

строкáтість, рясноцвíття, безум барв

жовтнéвий викликає сум солóдкий –

 

як збýдження і самозабуття

у глядачів – прем’єра театрáльна;

плодами й кожурúнами каштáн

усе навколо рясно захарáстив;

 

здіймає листя – прóтяг ворозькúй;

кружляють ув осінньому повíтрі

з поезій незаписані рядкú,

мов павутúнки бáбиного літа…

 

 

*   *   *

лягає сніг – цілує землю сніг,

лягає сніг на сніг: себе цілує,

цікáвих, сам себе, цілує всіх:

безхáтченків, сліпúх, отців – ці люди

 

на сніг чекали; сніг на самотí

всі дні, як люди; сáм на сáм, віч-нá-віч

з опíллям – білий сніг; усі ці дні

горíзнач, з небом наодúнці; нáвіть,

 

самóтність – біла, слíпить самотá;

замéти, кучугýри самотúни –

зусібіч, сніг; обáбоки сніг тá

самотинá поóбіч, сніг в будúнках

 

живе з людьмú, всерéдині людей;

самóтність наобíруч, сніг та й гóді

з усіх усюд; хурдéлиця метé:

ні снігу, ні людéй – лишé самóтність;

 

мовчáнка, завивáння самотú –

сплелúсь; рипить повітря морозóве;

цей сніг на віях, щоб врядú-годú,

розтáнувши, скотитися сльозóю…

 

 

*   *   *

ряснúста осінь, дúка; дикі дні

осíнні будь-якí: стрімкí; ця дúкість,

як пéрвісність; понíвечена ніч

безсóнням, як земля опáлим лúстям;

 

прекрáсне пóряд: позолóта, мідь –

летять з дерев, туман вмостúвсь вовнúстий;

розбýрхує раз-пóз-раз вíтер під

ногáми – рíчище сухóго лúстя;

 

пора яскрáвих, бáрвних  перемóг,

і спóвнюється рáдістю природа,

відхóдить листя у дерéв, немов

під час перéймів у вагíтних – вóди;

 

важéзні хмари небо затяглú,

увосенú дощі калюжам лúчать;

жадáю óсені найбільш, коли

новí лягають зморшки на облúччя…

 

 

*   *   *

як сліз до бíса, як без книг – книгарня,

як вірш без плоті, як биття копúт,

як із собóю – сáм на сáм, кохання:

як шлях, як плуг, як пруг, як персть, як пил;

 

волóжать óчі – живоття: калюжі,

як небо вúтельбушене; як сніг –

моє кохання; як повітря дýшне,

як дощ, як щось липкé, як ніч, як ніж;

 

як тінь на ґáнку, як на тíлі плаття,

як в’язня сон, як світ без Бога, як

пелюстка пóлум’я, як звір у пáстці –

тремтить; у’їдливе, як печія;

 

крихкé, як скло, як слід на склі, як óсінь

на кíнчику пожóвклого листкá;

спалáхують в пітьмí, як сказ незнóсний,

маснúми смолоскúпами – вуста;

 

як сад, як скарб, як храм, як буцегáрня,

як Цáргород, як плач, як сенс, як біль,

як спів, як сніг – кохання видихáю

аби вдихнýти знóву глúбше й більш…

 

 

*   *   *

в пістрявих бáрвах світ, либóнь

поéзією – хляне слово;

ця осінь, мов дитячий сон,

казковий, що наснився знову;

 

хутчíше, де гінкé гілля

жовтáвим листям – жýхлі стéрні

лагíдно пéстить; звідціля –

мерщíй в садú золотовéрхі;

 

де на деревах свіжа кров,

листкú кружляють напівсóнні

і обертáються, немов

старі платівки в грамофóні;

 

чимшвúдше, гáйда! в пúшний ліс,

чимдáлі – в гай, углиб, наóсліп,

де небесá на падолúст

хворіють, як душá – на сльóзи;

 

а нахолóджена земля

не знає, звíдки лúстя всé це,

що кружеляє сýмно, як

найвúшуканіше мистéцтво;

 

щодýху, пíдтюпцем тудú,

де спúни в пáгорбів – пасмúсті,

і самогубцями летить,

від вíтей відірвáвшись, – листя…

 

 

*   *   *

крокýють рýки, впрáвні, скрізь,

довкрýж, розпáтлані, криклúві;

про прáцю – пáльці, шкарубкí,

завúграшки рвуть – грýбі лúнви;

 

вдихáю – пáльці; пáльці – п’ю,

аж захлинаюся рукáми;

долоня в’яже пáльці – в бунт;

здіймають п’яні пальці – гáмір;

 

без дíла – схожі на блудяг,

без тíла – хóлодно і тéмно;

рухлúві пáльці на рукáх

церквáми сяють божествéнно;

 

щосил замéрзлі пальці тру;

торкáюсь філіжáнки кáви;

змарнíлі пальці тúхих рук –

зі скронь здіймаються крукáми;

 

де кров – там пальці, де вода –

там пальці, що ніяк не можуть

знайти себе, збагнути та

угамувáтись, врешті; óтже,

 

на пальцях – смерть, на пальцях все,

що є й було, Бог вчúнки – бачить;

бо сенс життя, насправді, – це

купатись в пáльчиках дитячих…

 

 

*   *   *

кохання? ні! анí зговóрин, ні

чуттíв, щоб не утрáпити в знегíддя;

спостерігáючи, як мокрий сніг

летить – цей світ невáжко зрозумíти:

 

жадáє кóжен, як ласощохлúст,

солóдке смакувáти  – скрізь і всюди;

бідá губам, бо губи обпеклись

об úнші гýби: обопíльна згýба:

 

зліпúлись дýші глúною, ніхто

не звáжив, що голýблення – отрýйні;

любов у серці, як у церкві хор,

який проймáє нáскрізь: «алілýя!»

цілуєш? то цілуй, але не лізь

губами в дýшу, бо вона теж грíшна;

любов так само, як алкоголізм, –

глибóка річ, з розплéтеним корíнням;

 

від пéщень – тіло в’ється, як лозá

обвíтрена, кипúть, як палінчáрня;

сильніших слів не може бути за

відлюдькувате, бóжеське мовчáння;

 

на чарці скибка хліба – ось мій герб;

кохання в тілі, як у тісті – дріжджі;

борýшкання, змагáння, свáра, герць,

борíння, пря – з людиною завсíгди;

 

про щастя мріє будь-який житéць;

аби збагнути сенс буття – достáтньо

кохати; непомíтно, дéнь крізь дéнь –

залюблення в любов переростає;

 

а місяць в небі, наче балабóн,

дзеленькотúть, коли чорніє вечір;

життя – це міт про Бога і Любов

аби нагодувáти порожнéчу;

 

виходить із груднúни дúвний звук,

глухúй, притúшений: «люблю безсýдно»;

як поцілунок без чуттєвих вуст:

без теплих сліз – кохання не існує…

 

 

*   *   *

поезія пишáється в садý;

і дóщик підбирає нóти;

листóчком закривáвленим впадý –

деревам зрéченим – у нóги;

 

калюжі, як розірване ряднó,

лежать розкидані довкóла;

зірвався вітер, стих, зірвався знов,

колóшкаючи гíлля квóле;

 

об чóрну вóду нагострúвши ніж,

зникає місяць в пóвній тиші;

хмарúночки налякані щільнíш

однá до óдної притúслись;

 

злаштóваний світ зá очі пітú

за падолúстом красотвóрним,

бо в нéбі стільки сýму й самотú,

як в пóгляді собаки з двóру;

 

цей трéпіт наполóхати боюсь

крихкúй, як пóдих немовляти;

бо хочеться заплáкати чомусь,

як жовте листя кружеляє…

 

 

*   *   *

авжéж, я збожевóлів: мряка, мжа,

цмокóвина, калюжі, твань, охáба,

слизькí дерева і грузькá межá,

ідуть дощі – а я тебе кохáю;

 

трясовинá, багнúстий шлях, стежкú

розквáшуються під ногáми, óтже

сльотá, проймає вітер дошкулькúй –

а я без тебе дúхати не можу;

 

не втомлюється небо: ллє і ллє,

землí побóжно миє чóрні нóги –

святúнею завждú стоїть твоє

усмíхнене лице переді мнóю;

 

ні  úнею, ні снíгу, ні зимú:

лишé про те, що вже минýло – згáдки;

як на шибкú лягає дощ сумнúй –

силкýюся тебе поцілувáти…

 

впирáється галýззя в кругогляд,

намóклі стéрні – кволе сонце грíє;

нехай не буде ні зими, ні свят,

бо я тебе цілую тíльки в мрíях…

 

страждéнну дýшу – вúїсть печія;

мене за рýку, я прошý не чáсто,

коли вже помирáтиму – а я

колись помрý – потрúмайте будь ласка…

 

Передплатіть «Українську літературну газету» в паперовому форматі! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» в електронному форматі: https://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/