Журнал Україна на конкурсній основі формує Редакційну Раду (Колегію) та Редакцію журналу.

1.
До участі в конкурсі на членів Редакційної Ради (Колеґії) запрошуємо відомих українських письменників, літературознавців, літературно-мистецьких критиків, мистців, мистецтвознавців, театрознавців, кінознавців, культурологів, науковців, громадських і політичних діячів, ділових людей та ін. з України та діаспори.

Редакційна Рада (Колеґія) формується при шеф-редакторові й видавцеві з експертними дорадчими функціями і не є органом ухвалення колективних рішень чи контролю над шеф-редактором і видавцем.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) працюватимуть на громадських засадах. У перспективі передбачається матеріальне заохочення членів на основі погодинної або акордної оплати.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) зацікавлені в тому, щоб залучати спонсорів і жертводавців, оскільки будуть одержувати 10% від коштів спонсорів і жертводавців, залучених ними особисто.

Члени Редакційної Ради (Колеґії) можуть працювати також на посаді редактора (див. нижче).

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

2.
Редакція журналу формується у такому складі:

Виконавчий редактор (Executive Editor), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує і скеровує роботу редакції на втілення в життя ідейно-тематичного спрямування, стратегії розвитку журналу та редакційної політики, визначених шеф-редактором і видавцем.

Менеджер редакції (Managing Editor), який безпосередньо підзвітний шеф-редакторові й видавцеві, організовує поточну роботу редакції і формує випуски журналу.

Редактор відділу прози формує прозовий портфель журналу, працює з письменниками-прозаїками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу поезії формує поетичний портфель журналу, працює з поетами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує руписи.

Редактор відділу літературної крити формує літературно-критичний портфель журналу, працює з літературними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу драматургії й театральної критики формує портфель журналу з драматургії та театральної критики, працює з драматургами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу кіно й кінокритики формує портфель журналу з кіно та кінокритики, працює з кіносценаристами й кінокритиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відлілу музичного мистецтва і музичної критики формує портфель журналу з музичної культури, працює з композиторами й музикознавцями, виконавцями й музичними критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу образотворчого мистецтва і мистецької критики формує портфель журналу з образотворчого мистецтва, працює з художниками, скульпторами, архітекторами, мистецькими критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу журналістики і ЗМІ та медіа критики формує портфель журналу із ЗМІ та медіа критики, працює з журналістами, медіа менеджерами й медіа критиками, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу національних традицій і звичаїв формує портфель журналу з національних традицій та звичаїв, працює з фольклористами, етнографами, фахівцями з декоративно-ужиткового мистецтва та ін., відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Редактор відділу громадсько-політичного життя і публіцистики формує портфель журналу з громадсько-політичної тематики, працює з громадськими діячами, політиками й урядовцями, лідерами громадської думки й публіцистами, відбирає твори для публікації, пише редакторські висновки і редагує рукописи.

Усі редактори починають працювати на волонтерських засадах. У перспективі оплата праці редакторів здійснюватиметься на погодинній або договірній основі. Оскільки вони мають бути зацікавлені в тому, щоб залучати спонсорів і жертводавців, уже тепер вони будуть одержувати 10% від коштів спонсорів і жертводавців, залучених ними особисто.

Менеджер фандрейзинґу, підзвітний шеф-редактору та видавцеві, професійно забезпечує залучення спонсорських внесків і пожертв на розвиток журналу.  Оплата його праці здійснюється на комісійній основі, деталі якої будуть обумовлені в контракті.

3.
Для участі в конкурсі кандидати мають подати українською або англійською мовою:

  1. Резюме з фотографією паспортного зразка.
  2. Супровідний лист із короткою біографією та обгрунтуванням своїх переваг над іншими можливими кандидатами.
  3. Копії дипломів, атестатів, сертифікатів про освіту.
  4. Концепцію свого бачення розвитку галузі/напрямку, що її/його кандидат зголошується очолити.
  5. Вибрану бібліографію (найважливіше) власних публікацій.
  6. Вибрану бібліографю (найважливіше) з редакторського досвіду.

ukrainainc.org

 

Передплатіть «Українську літературну газету» в паперовому форматі! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» в електронному форматі: https://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/

“Українську літературну газету” можна придбати в Києві у Будинку письменників за адресою м. Київ, вул. Банкова, 2.