УІК шукає експертів до складу Експертних рад з відбору культурно-мистецьких проектів

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує проведення конкурсу з добору експертів до складу Експертних рад з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами  (далі – Експертна рада), а саме:

1) Експертна рада за пріоритетним тематичним напрямом: художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів з історії України різних періодів у контексті боротьби за розбудову державності, її суверенітету і незалежності, боротьби проти імперіалізму, зокрема з біографіями видатних діячів нашої держави;

2) Експертна рада за пріоритетним тематичним напрямом: твори для дітей та юнацтва, спрямовані на національно-патріотичне виховання, плекання демократичних цінностей, культурного розмаїття і міжкультурного діалогу, гендерної рівності, неприпустимості насильства, розвиток лідерства, екологічної самосвідомості, відповідальності за навколишній світ, розвиток критичного мислення.

3) Експертна рада за пріоритетним тематичним напрямом: художні твори, пов’язані з відзначенням подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України.

Конкурсний добір кандидатів до складу кожної Експертної ради (далі – кандидати) здійснюється конкурсною комісією з добору експертів до  Експертних рад з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами (далі – комісія) відповідно до Порядку проведення конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 07 серпня 2020 року  № 2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2020 року за №904/35187 (далі – Порядок) та Положення про конкурсну комісію з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Інституту від 24 березня 2021 року № 06-од.

До складу Експертної ради включаються (за їхньою згодою) науковці, освітяни, фахівці бібліотечної справи, підприємств, організацій, установ у сфері культури, книгорозповсюдження, інших креативних індустрій, літературознавці, літературні критики, книжкові оглядачі, громадські діячі, журналісти, чия публічна активність добре відома в Україні, а кваліфікація й професійний досвід дозволяють якісно оцінити проекти,  які мають:

Реклама

Підпишіться на закритий телеграм УЛГ! Посилання на канал

вищу освіту  не нижче першого (бакалаврського) рівня;

досвід у книжковій та дотичних до неї сферах, а також напрямах сфери культури;

досвід участі в експертних радах, комісіях, журі тощо;

досвід оцінювання проектів або програм у сфері культури та креативних індустрій, у тому числі книжкових проектів;

володіння українською мовою;

бездоганну ділову репутацію.

Експертна рада створюється у складі не менше 7 (семи) осіб за кожним пріоритетним тематичним напрямом.

Строк повноважень Експертної ради становить 2 (два) роки.

Одна й та сама особа може бути включена до складу лише 1 (однієї) Експертної ради за відповідним тематичним напрямом.

 Для участі у конкурсі кандидат до складу Експертної ради за відповідним тематичним напрямом подає до Інституту такі документи:

1) заяву про включення до складу Експертної ради за формою згідно з додатком 1 Порядку;

2) рекомендаційний лист від профільної інституції (за бажанням) на офіційному бланку (за наявності) профільної інституції у сфері культури, освіти, науки чи комунікацій;

3) згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 Порядку;

4) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) біографічну довідку (фахове резюме) кандидата за формою згідно з додатком 3 Порядку;

6) копію документа про вищу освіту;

7) заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4 Порядку.

Кандидати забезпечують достовірність поданої інформації про себе.

Кандидати подають (надсилають) до Інституту зазначені вище документи (заповнені та підписані) у сканованому вигляді (формат PDF) на електронну пошту pbf@ubi.org.ua одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Інститут приймає документи з 20 квітня до 26 квітня 2023 року (до 15:00).

Документи, подані кандидатом після завершення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

У строк до 2 травня 2023 року персональний склад Експертної ради за кожним тематичним напрямом затверджується наказом Інституту.

ВАЖЛИВО! Кожному члену Експертної ради необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для підписання картки експертної оцінки проекту, картки експертної оцінки презентації проекту, індивідуальної експертної оціночної відомості проектів, індивідуальної експертної оціночної відомості презентацій проектів у разі заповнення їх в електронному вигляді.

Використовувати у своїй роботі можна зручний для вас сервіс електронного документообміну (наприклад Paperless).

Відповідальний за приймання та опрацювання документів від кандидатів – Власик Ірина, провідний фахівець відділу підтримки бібліотек та книговидання, секретар комісії, електронна адреса: pbf@ubi.org.ua, телефон для довідок: (098) 985-72-20.