УІК оголошує конкурс культурно-мистецьких проєктів з промоції читання

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів на організацію і проведення заходів з промоції читання

 

Державна установа “Український інститут книги”, з метою організації і проведення заходів з промоції читання відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, Порядку організації та проведення мистецьких конкурсів культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 23 березня 2023 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за № 752/39808 та Плану роботи державної установи “Український інститут книги” на 2023 рік, затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України  та введеного в дію наказом Інституту від 08 червня 2023 року № 31-од, оголошує початок проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів (заходів) з промоції читання.

Для участі у конкурсі юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні подають заявку на участь у конкурсі в паперовій та електронній (завірені копії документів) формах, складену українською мовою, пронумеровану та підписану уповноваженою особою учасника (форма заявки наведена у додатку 1 до оголошення), до якої додаються документи згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до оголошення.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Учасник забезпечує достовірність наданої інформації.

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від учасників:

1) які не виконали та/або неякісно, невчасно виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом в минулому році;

2) кінцеві бенефіціарні власники яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Всі документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Заявка на участь у конкурсі в електронній формі без заявки у паперовій формі не розглядається. Заявки в електронній формі та у паперовій формі мають бути ідентичними.

Заявку в електронній формі (завірені в установленому порядку копії документів) потрібно надіслати на офіційну е-адресу Інституту ubi@ubi.org.ua. У темі електронного листа обов’язково потрібно зазначити: “Заявка на участь у конкурсі ______________________________________”.

(назва учасника)

Заявку у паперовій формі, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності), потрібно надіслати на офіційну поштову адресу Інституту: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20.

Заявки та документи (у паперовій та електронній формах) приймаються з 12 червня по 23 червня 2023 року (до 18:00).

Контактна особа: Ірина Кузьменко, начальник відділу промоції читання, е-адреса: iryna.kuzmenko@ubi.org.ua.

Учасник подає заявку на виконання одного культурно-мистецького проєкту.

!!! Заявки та документи, подані з порушенням строків, встановлених в оголошенні, не розглядаються.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання недостовірної інформації учасник до участі у конкурсі не допускається.

Інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначених Порядком та оголошенням, розміщується на вебсайті Інституту.

Орієнтовні строки та етапи проведення конкурсу:

І етап. Розгляд поданих на конкурс заявок та доданих до них документів комісією з організації та проведення конкурсу Інституту: 26 червня – 07 липня 2023 року.

ІІ етап. Розміщення інформації на вебсайті Інституту про прийняті до участі у конкурсі проєкти. Онлайн-голосування по проєктах, допущених до участі у конкурсі: 10 липня – 14 липня 2023 року (до 17:00).

ІІІ етап. Експертне оцінювання проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу: 18 липня – 27 липня 2023 року. Результати третього етапу конкурсу розміщуються на вебсайті Інституту.

IV етап. Експертне оцінювання презентаційних матеріалів проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Визначення переможців конкурсу: 01 серпня –  08 серпня 2023 року.

До початку IV етапу конкурсу (про що буде повідомлено додатково) учасники, які беруть участь в цьому етапі, готують та надсилають до Інституту презентації проєктів у PowerPoint (до 10 слайдів). Файли з презентаціями потрібно надіслати на е-адресу iryna.kuzmenko@ubi.org.ua з темою листа: “Презентація проєкту на участь у IV етапі конкурсу _____________________________________”.

(назва учасника)

Реалізація культурно-мистецьких проектів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання (далі – проєкт), може здійснюватись у форматах виставок, ярмарків, семінарів, конференцій, конкурсів, літературних фестивалів, тематичних акцій та інших подій.

Пріоритетні тематичні напрями конкурсу

 1. Як говорити з дітьми про війну і травму.
 2. Найкращі зразки української та світової літератури для виховання культури читання.
 3. Популяризація української літератури різних жанрів для різних вікових категорій в Україні та за кордоном.
 4. Створення тренду читання як дозвілля, читання для навчання
 5. Деколонізація у сфері української літератури.
 6. Формування сучасних практик, що можуть бути використані для популяризації читання серед дітей та підлітків.

2.Вимоги до результатів (продуктів) виконаних культурно-мистецьких проєктів (заходів):

методичні матеріали для батьків, бібліотекарів, вчителів та вихователів;

тематичні добірки, порадники з читання для українських та іноземних читачів;

мультимедійні профайли українських авторів і видавців, переклад англійською, промоційні та комунікаційні заходи;

літературні фестивалі, тематичні акції, літературно-публіцистичні та авторські зустрічі, конференції та інші події з промоції української і перекладної літератури та читання;

тематичні літературні огляди;

літературні, перекладацькі та книжкові семінари, конкурси тощо.

Строки реалізації культурно-мистецьких проєктів (заходів): проєкти (включно з поданням звітності) мають бути виконані до 30 листопада 2023 року.

 1. Синопсис не повинен перевищувати 2500 знаків з пробілами. Синопсис в електронному вигляді подається у форматі Word.
 2. У розгорнутому описі проєкту, крім вказаного у додатку 2, учасник також обов’язково зазначає: мету і завдання, цільову аудиторію, основні етапи проєкту, засоби і заходи з оприлюднення та поширення результатів виконаного проєкту, комунікаційний план.
 3. Умови фінансування: Інститут фінансує витрати, що здійснюються на оплату проїзду та проживання учасників програм, заходів, оренди приміщення для їх проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, а також організаційні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням заходів.

Інститут має право на використання (демонстрування, поширення) результатів заходів та об’єктів інтелектуальної власності, створених в ході реалізації проектів (заходів).

 1. Учасник подає кошторис (бюджет) проєкту (заходу) згідно із формою, визначеною у додатку 4 до цього оголошення.

Для обґрунтування обсягу витрат учасник надає копії відповідних документів (договори, протоколи про наміри тощо).

У разі відсутності відповідного обґрунтування витрат на виконання проєкту (заходу) розмір бюджету проєкту може бути зменшений на етапі укладення договору.

Інструкція щодо заповнення форми кошторису (бюджету) проєкту надана у додатку 5 до оголошення.

Контактна особа з питань заповнення кошторису (бюджету) проєкту:

Віта Кравченко, е-адреса: vita.kravchenko@ubi.org.ua.

ВАЖЛИВО! Інститут фінансує витрати на реалізацію проєкту за умови, що вищеперелічені витрати не були профінансовані учасником до моменту укладення договору з Інститутом.

 1. Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється Інститутом відповідно до чинного законодавства України.

Оплата здійснюється за результатами виконання проєктів відповідно до умов договору.

Додатки до оголошення можна знайти за лінком