Видано книгу про історію ОУН 1929-1939 років

У Львові
презентовано книгу Миколи ПОСІВНИЧА «Воєнно-політична діяльність ОУН у
1929-1939 роках» про діяльність українських націоналістів у передвоєнне
десятиліття.

Ця книга
була видана в листопаді 2010 року Центром досліджень визвольного руху та
Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Монографія
присвячена воєнно-політичній діяльності ОУН у 1929-1939 роках, формуванню
воєнної доктрини та геополітичної стратегії українського визвольного руху. У
дослідженні проаналізовано розвиток структури, підготовку військово-політичних
кадрів та діяльність ОУН в Україні та на еміграції. Також детально висвітлено
участь націоналістів у державотворенні в Карпатській Україні, розбудові
Карпатської Січі, їхню діяльність напередодні та на початку Другої світової
війни.

Описуючи
задум створення книги, її автор, кандидат історичних наук М.ПОСІВНИЧ зазначив,
що ставив перед собою мету максимально ширше висвітлити різні аспекти
воєнно-політичної діяльності українських націоналістів у передвоєнне
десятиліття. “А наявність великої кількості біограм у монографії дозволяє
простежити походження більшості членів ОУН, їхні освіту, вік, соціальний статус
і загалом життєвий шлях, аби краще зрозуміти, якими були обличчя українського
визвольного руху”, – сказав він.

Високу
оцінку презентованому виданню дав в. о. директора Інститут українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України Микола ЛИТВИН. Він підкреслив актуальність
дослідження через фактичну відсутність в історіографії синтетичної праці на
дану тематику.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Науковий
співробітник цього ж інституту Олександра СТАСЮК відзначила, що дана монографія
є гарним прикладом узагальнюючого видання, потреба в якому давно назрівала.
Разом з тим вона підкреслила, що за цим прикладом варто написати подібні праці
про історію Української військової організації та Української повстанської армії.