Рада проголосувала за створення інституту книги

161

 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері (№3084).
Як передає УНІАН, за це рішення проголосували 232 народні депутати із 357, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” вноситься стаття “Український інститут книги”, згідно з якою він є державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління.
Статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів.
Метою діяльності Українського інституту книги є: підтримка книговидавничої справи; популяризація читання; стимулювання перекладацької діяльності; популяризація української літератури у світі.
Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору.
В Українському інституті книги діє наглядова рада – спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і Статутом Українського інституту книги.
Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Держбюджету, розпорядником яких є орган управління, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Українського інституту книги.
Крім того, законом, зокрема, у Законі України “Про культуру” встановлюється, що Кабінет міністрів України щороку затверджує програму діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік, що визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики у сфері культури на певний календарний рік, а також заходи, що плануються та здійснюватимуться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, щороку не пізніше 1 жовтня розробляє та подає Кабінету міністрів України проект Програми діяльності з розвитку культури на наступний календарний рік.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 3 та 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня року, наступного за роком утворення Українського інституту книги.

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!