Повернути Україні Куліша

13 січня  в столичному
Будинку вчителя в рамках програми засідань клубу «Елітарна світлиця» відбулася
презентація щойно виданого другого тому Повного зібрання творів Пантелеймона
Куліша «Листи 1850-1856 років».

Вів засідання директор-організатор Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України академік Ярослав Яцків.

Першим слово взяв професор Григорій Грабович – голова
редакційної комісії Повного зібрання творів П.Куліша, науковий директор
Інституту Критики та головний редактор часопису «Критика». Він нагадав
присутнім, а це була наукова та творча еліта столиці, про необхідність
повернення вагомої і, на жаль, ще не вивченої творчості не поцінованої достойно
в Україні  постаті П.Куліша, якого ми
знаємо переважно як побратима і редактора Тараса Шевченка. Епістолярна ж спадщина
цього непересічного пись­менника, також ще не досліджена в Україні, не тільки
проливає світло на тогочасне су­спіль­но-духовне життя українців, а передовсім
становить собою неоціненні документи про становлення української нації в умовах
російської імперії, що сьогодні в незалежній Україні особливо важливо для нашої
самоідентифікації. Глибше дослідження 
Інститутом критики спадщини Куліша довело, що повне зібрання творів
цього письменника, громадського і культурного діяча має складати 35 томів. Однак
з причин фінансових робота над виданням гальмується. Так, другий том вийшов
тільки через 5 років після виходу у світ першого.

Тривоги професора Г.Грабовича поділяє і голова Міжнародного
фонду П.Куліша, народний депутат України і його земляк Іван Плющ. Зокрема Іван
Степанович, який опікується музеєм Куліша на його батьківщині на хуторі
Мотронівка, ратує за введення  творчості
автора «Чорної ради» та творця українського правопису («кулішівка») в шкільні
програми. І.Плющ посприяв виданню 
50-тисячним накладом монографії Є.Нахліка про П.Куліша.

Академік Ярослав Яцків виступив з пропозицією видати
Кулішівську енциклопедію.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

На підтвердження нагальної необхідності видати «всього
Куліша» упорядник його Повного зібрання Олесь Федорук наголосив на
універсальності творчої особистості Куліша: історика, етнографа, письменника,
мовознавця, перекладача Біблії та класиків світової літератури, критика і
редактора.

В обговоренні проекту Повного зібрання творів П.Куліша взяли
участь  науковці Ігор Гирич, Віктор
Дудко, Тамара Гундорова, Сергій Білокінь, Сергій Гальченко, директор Інституту
мови Павло Гриценко та ін. Їхні думки були суголосно одностайними: Україна має
знати свого вірного сина.

Про вшанування видатного земляка розповіла  директор музею П.Куліша у м. Шостка на
Сумщині Ольга Яременко.