«Фоліо» випустило тритомник «Тарас Шевченко та його доба»

230

Харківське видавництво «Фоліо» у другому півріччі випустило
об’ємне науково-популярне видання «Тарас Шевченко та його доба» у трьох томах,
авторами якого є Рем Симоненко та Віктор Берестенко. Тритомник вийшов за
бюджетною програмою «Українська книга» на замовлення Державного комітету
телебачення і радіомовлення.

Автори, реалізуючи цей безперечно фундаментальний видавничий
проект, перш за все мали на меті домогтися, як вони зазначили у передмові до
першого тому, «правди і тільки правди про життя і творчість Тараса Григоровича
Шевченка». Спираючись на документальні свідчення, представлені у тритомнику,
читач має можливість краще зрозуміти епоху, в якій жив і творив Пророк
української нації, 200-річчя з дня народження якого відзначатиметься в Україні
та за її межами наступного року, ретроспективно ознайомитися з цінними
дослідженнями шевченкознавців, здійснених ними за останні кілька століть, та
автентичними спогадами сучасників, що дійшли до наших днів.

У першому томі, зокрема, розповідається про становлення й
розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця —
поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності,
аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.
Перший том складається з розділів: «Тарас Григорович Шевченко та наша доба»,
«Російські революційні демократи – друзі українського народу, шанувальники
Тараса Шевченка», «Марієтта Шагінян про поетику Шевченка», «Доповіді
письменників та провідних шевченкознавців на урочистостях, присвячених Тарасу
Григоровичу Шевченку», «Життєвий шлях Тараса Шевченка», «М.С.Шагінян про
творчість Шевченка-художника».

У другому томі йдеться про найбурхливіший період у житті
Т.Г.Шевченка: навчання у Петербурзькій академії художеств, знайомство і
спілкування з видатними діячами культури того часу: В.Жуковським, К.Брюлловим,
Ф.Глинкою, Є.Гребінкою, Г.Квіткою-Основ’яненком та іншими, участь у Кирило-Мефодіївському
товаристві, арешт і заслання. Розділи другого тому: «Т.Г.Шевченко і
революційний рух першої половини ХІХ століття», «Т.Г.Шевченко. Початок
творчості», «Шевченко – митець світового рівня, творець
революційно-демократичної поезії», «Тарас Шевченко в Кирило-Мефодіївському
товаристві – першій українській демократично-визвольній організації».

До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього
періоду життя і творчості Т.Г.Шевченка ‑ від
повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому
томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток
української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як
Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій
Кобзаря. Третій том має розділи: «Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка
після заслання», «Шевченко – активний учасник революційного руху в Росії 1960-х
років», «Історичні погляди Т.Г.Шевченка», «Поет огненного слова», «Народні
джерела Шевченкових «Гайдамаків», «Про переклади творів Шевченка та відтворення
ідей поета», «Останні роки Шевченка-художника», «Сучасники й послідовники
Т.Г.Шевченка про його творчість».

Зауважимо, що видавництво «Фоліо» чомусь у жодному із
згаданих томів не вмістило коротких біографічних даних про авторів тритомника
— Симоненка Рема Григоровича та Берестенка Віктора
Анатолійовича. Бодай хоча б частково заповнити цей пробіл (а може і недолік!)
видавців, зазначимо, що, скажімо, Рем Симоненко був відомим українським
істориком, дослідником історії міжнародних відносин, доктором історичних
наук, професором, лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки
(1984), заслуженим діячем науки України (1988). Він був автором понад 350
наукових праць, в т. ч. 14 монографій. Крім того, йому належало співавторство
циклу робіт з історії зв’язків і співробітництва українського народу з
російським, білоруським і молдовським народами, колективних монографій «Україна
і зарубіжний світ»; «Історія України: Нове бачення», «Уряди України у ХХ
столітті», «Політична історія України ХХ ст.», навчального посібника «Історія
України». На жаль, земний шлях Рема Симоненка перервався у серпні минулого року,
тому тритомник «Тарас Шевченко та його доба» побачив світ вже після його
смерті.

Відзначимо, що хрестоматійно-документальне видання «Тарас
Шевченко та його доба» в першу чергу становитиме інтерес для викладачів,
студентів, а також читачів, які цікавляться сучасною Шевченкіаною.

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!