Мойсієнко Анатолій. Щодуху дощ…

383

Щодуху дощ —
Лозу в вузол;
Мов швом —
Межу; в хащах— вужем…
I лопух у полi —
Мов швом.
Жах аж!
Потоп…
I —тиш… Зорi розшитi…
Радощi в хатах… Вiщо дар…
… Довжiнь-тишу рову ворушить нiж вод.

Джерело: ukrlib.com.ua