В’ячеслав Липинський у Кракові: поляк, який відчув себе українцем

Розповідь про В’ячеслава Липинського — політика, історика, соціолога, публіциста, прибічника ідеї української незалежності та Гетьманату. 

З ВОЛИНІ ДО КРАКОВА

Липинський народився в родинному маєтку в селі Затурці, Волинської губернії.

Його виховали кресов’яки — хлібороби-поляки, які розвивались у власному культурному середовищі католицизму, і разом з тим знали українську мову й культуру. З роду Липинських походили відомі діячі культури, політики та економісти. Наприклад, Станіслав Липинський — молодший брат Вʼячеслава, доктор філософії і агроном. Саме завдяки своєму походженню та способу життя родини, Липинський став поборником українських національних ідей.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

На фото: Родина Липинських. Стоїть пʼятий  зліва — В’ячеслав Липинський. Сидить друга зліва — Казимира Липинська (Шумінська). Джерело: Сторінка у Facebook Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського.

В Україні навчався в Житомирській, Луцькій та Київській гімназіях. Під час навчання в Києві юний Липинський потрапив в українське середовище, брав участь у зустрічах, які відбувалися в домі Марії Требінської. Про так званий “гурток Требінської” українська історикиня Наталія Полонська-Василенко казала:

“Там зустрічалися люди різного віку, різних політичних переконань, різних фахів, але об’єднані одним почуттям — любов’ю до України”.

У цей час завдяки спілкуванню з Орес­том Ле­виць­ким, Єв­ге­ном Чи­ка­лен­ком, сімʼєю Ру­со­вих, Марією Зань­ко­вець­кою та багатьма іншими В’ячеслав починає схилятися до українських національних ідей. А також до ідеї територіального поділу громад — пропонує обʼєднати українцям і полякам їхні організації не за принципом віросповідання, а за локалізацією.

Після навчання у гімназії Вʼячеслав Липинський відбував обовʼязкову військову службу на Волині, але згодом лікарі визнали його непридатним через туберкульоз.

ЖИТТЯ В КРАКОВІ

Навесні 1903 року молодий Липинський вступив до Ягеллонського університету в Кракові. Тут він вивчав агрономію та слухав курс з історії. Вʼячеслав не пропускав і лекції з літератури, які читав Богдан Лепкий — амбасадор України в Кракові.

Під час навчання в Ягеллонському університеті зблизився із тамтешньою українською громадою, вступив до “Просвіти” і познайомився із представниками галицьких консервативних кіл, зокрема з Олександром Барвінським.

У 1906 році одружився в Кракові з Казимирою Шумінською. До речі, ні дру­жи­на, ні майбутня єди­на донь­ка Єва не по­ді­ля­ли сві­тог­ляд Ли­пинсь­ко­го. Во­ни чіт­ко іден­ти­фі­ку­ва­ли се­бе поль­ка­ми, не сприй­ма­ючи ідей і орі­єн­ти­рів чо­ло­ві­ка на Ук­ра­їну.

По за­кін­ченню навчання в Кра­ко­ві, Вʼячеслав Ли­пинсь­кий всту­пив на фа­куль­тет лі­те­ра­ту­ри та со­ці­аль­них на­ук Же­невсь­ко­го уні­вер­си­те­ту. У Женеві Вʼячеслав Липинський познайомився із українським письменником Борисом Грінченком, який залучив Липинського до регулярної співпраці із першою українською щоденною газетою “Рада”, котра виходила з 1908 року до початку Першої світової війни.

Але він пробув у Швейцарії лише рік, бо клімат вплинув на стан здоровʼя Липинського, загострив туберкульоз, і лікарі порадили йому виїхати з країни. З вес­ни 1908 ро­ку Ли­пинсь­кий від­но­вив навчання в Кра­ко­ві, на іс­то­ри­ко-фі­ло­ло­гіч­но­му фа­куль­те­ті Ягел­лонсь­ко­го уні­вер­си­те­ту.

Коли українське товариство почало збиратися в кав’ярні Мрожинського (на Головному Ринку з боку Сукенніце), Липинський збирав тут великі групи слухачів і однодумців.

У 1909 році Вʼячеслав Липинський опублікував у Кракові книгу “Шляхта на Україні: її участь у житті українського народу на тлі його історії”, яка стала справжнім політичним вибухом як на підросійських теренах, так і в Галичині.

МІЖ КРАКОВОМ І УМАННЮ

З 1909 року Липинський жив у Кракові і в маєтку Русалівські Чагари (сучасна Черкащина), який віддав йому дядько Адам Рокицький. Тут політик займався і домашнім господарством, і пуб­лі­цис­ти­кою. В основному писав статті до київського журналу “Przegląd Krajowy”, до редакції якого входив.

Після революції 1917 року Вʼячеслав Липинський підтримував політику гетьмана Павла Скоропадського. Він був поруч з гетьманом навіть після втрати його реальної влади. Виконував обовʼязки посла Гетьманату в Австрії, де мешкав до кінця життя.

Помер Липинський у 1931 році в санаторії біля Відня. За заповітом його  поховали на польському цвинтарі у селі Затуринці на Волині. За радянської влади всі могили на польському цвинтарі, разом із могилою В’ячеслава Липинського, були втрамбовані в землю колгоспною технікою. У перші роки незалежності місцеві рухівці розчистили кладовище й встановили пам’ятник на символічній могилі В’ячеслава Липинського.

На фото: памʼятник Вʼячеславу Липинському у рідному селі Затурці. Джерело: Вікіпедія. Автор: Viacheslav Galievskyi

uainkrakow.pl