«Праця розуму і честі»

Так висловився у Національній парламентській бібліотеці
України про багаторічну фундаментальну працю великого колективу лексикографів
Національної академії наук України на презентації нового академічного «Словника
української мови» один з керівників науково-видавничого проекту – директор
Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор
Павло Юхимович Гриценко. І насправді унікальна праця провідних українських
лексикографів з моменту підготовки рукопису та видавничої верстки до друку
тривала понад 27 років. Багаторічна копітка праця науковців увінчалася видатною
подією – створенням однотомного тлумачного «Словника української мови», що не
має аналогів.

Читайте також: Кому «забагато» Павличка?

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка
спільно з Національною парламентською бібліотекою України провело презентацію
нового академічного «Словника української мови». Презентований словник є першим
однотомним академічним тлумачним словником, виданим у незалежній Україні. Його
попередник – одинадцятитомний тлумачний словник з’явився ще за радянських часів
і вже не відповідає сучасним вимогам. Презентований читачам новий академічний
словник обсягом понад 165 тисяч слів ґрунтується на здобутках української
лексикографії останніх десятиліть з урахуванням новітніх досягнень мовної науки
та практики від часу виходу в світ великого 11-томного академічного «Словника
української мови» (К.: Наукова думка, 1970-1980). Обрана для словника лексика
відтепер є літературною.

На базі багатомільйонної Лексичної картотеки Інституту
української мови НАН України однотомний тлумачний «Словник української мови»
підготував творчий колектив науковців Інституту: В.М.Білоноженко, А.А.Бурячок,
О.В.Винник,  Г.М.Гнатюк, І.С.Гнатюк,
С.І.Головащук, Г.Н.Горюшина, В.В.Дятчук, В.В.Жайворонок, Г.М.Колесник,
Н.Є.Лозова, Н.М.Неровня, Л.С.Паламарчук, Л.О.Родніна, Л.Г.Скрипник,
Т.О.Федоренко, В.Б.Фридрак, В.І.Ярмак. Керівники науково-видавничого проекту –
член-кореспондент НАН України Василь Німчук, голова Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка Павло Мовчан, директор видавничого центру
«Просвіта» Василь Клічак й професор, директор Інституту української мови Павло
Гриценко.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Новий академічний «Словник української мови», що побачив
світ 25 жовтня 2012 року у Видавничому Центрі «Просвіта», має обсяг у 1320
сторінок. Це неймовірно складна колективна праця. За наукову концепцію в
реаліях сьогодення та загальну наукову редакцію 
нового видання відповідав відомий мовознавець, доктор філологічних наук,
професор, відповідальний редактор і автор передмови до словника Віталій
Жайворонок. Колишній директор Інституту української мови, член-кореспондент НАН
України Василь Німчук на презентації зазначив, що В. Жайворонок повністю змінив
усю концепцію словника, розроблену ще за радянських часів, чимало додав
абсолютно нового матеріалу для того, щоб ми отримали новий, не схожий на інші
видання словник. А ще видатний вчений-лексикограф, маючи на увазі, що існує
чимало видавництв, які «позичають» чужу працю, жартома сказав: «Я радий, що цей
словник укладений, а не украдений…».

При підготовці до друку верстку нового словника уважно
читали автори, рецензенти, доктори філологічних наук Є.А.Карпіловська,
О.Д.Пономарів, Н.М.Сологуб, які теж зробили чимало зауважень. У квітні 2008
року вчена рада Інституту української мови НАН України рекомендувала нове
видання до друку. Але потім змінився директор Інституту, до роботи долучився
Павло Гриценко. За сприяння Павла Юхимовича останні дві верстки словника уважно
вичитували співробітники відділу лексикології та лексикографії Інституту, про
що розповів на презентації відомий лексикограф, досвідчений майстер словникової
справи Василь Винник.

За словами П.Ю.Гриценка, пробний наклад просвітянського
словника вийшов друком ще 2009 року у видавництві «Дніпро» під заголовком
«Великий тлумачний словник сучасної української мови». Цьогорічне видання можна
вважати довершеним й академічним, оскільки у нинішньому виданні враховано усі
зауваження та побажання фахівців Інституту української мови НАН України,
ретельно опрацьовані попередні огріхи і навіть назва книги більше відповідає
змістові – «Словник української мови».

Павло Мовчан, який упродовж семи років опікувався фінансовою
стороною цієї роботи та контролював видавничий процес, відзначив переваги й
особливості нового словника, відповів на питання, чим відрізняється академічний
«Словник української мови» з-поміж аналогічних видань. «Насамперед тим, –
наголосив Павло Михайлович, – що  новий
тлумачний словник є продуктом творчої праці наукового колективу, а не
крадіжкою-передруком існуючих словників, зазвичай незахищених від плагіату. В
Україні є чимало словників, зроблених кваліфіковано, але здебільшого вони
створюються не лексикографами. Проти таких видань немає застережень, але
читачам треба розуміти, що то не фахові видання, які не враховують багатьох
нюансів словникотворення. Сьогодні усі словники походять від академічного
одинадцятитомного «Словника української мови». Наш словник якісно й ексклюзивно
відрізняється від усіх виданих словників за часів української незалежності. В
ньому виділені гнізда слів, джерела слів іноземного походження, афористичні
вирази, подано багато ілюстративного матеріалу, зокрема зі словника «Українські
приказки, прислів’я і таке інше» М.Номиса 1864 року. Завдяки цьому новий
тлумачний словник інтелектуально багатший за всі аналогічні видання».

У своєму виступі Павло Мовчан говорив про байдуже ставлення
нинішньої влади до словникової справи, що опинилася у безпритульному стані.
Держава не приділяє належної уваги виданню словників, національних
енциклопедій. Спостерігається зневага до української мови, до українського
книговидання на державному рівні. Поступово вироджується й фах лексикографа,
адже немає молодого поповнення, яке успадкувало б традиції нинішніх авторів
словника, а чимало з них вже відійшли у вічність, як, скажімо, видатний
мовознавець Леонід Паламарчук…

П. Мовчан уклінно подякував науковцям Інституту української
мови за подвижницьку працю у створенні однотомного тлумачного словника. Також
він подякував народному депутатові України Ігореві Рибакову за фінансову
підтримку видання «Словника української мови». Як відзначив Павло Мовчан,
сьогодні великі  державні проекти стають
реаліями завдяки громадській ініціативі. Проте Павло Михайлович не оминув і
недоліки нового словника. Насамперед – це мізерний наклад в одну тисячу
примірників. Для України, де налічується близько 40 тисяч бібліотек, 20 тисяч
загальноосвітніх закладів й півтисячі вищих навчальних закладів, – це крапля в
морі. Важко й уявити, скільки читачів-освітян 
зможуть отримати новий тлумачний словник. Павло Мовчан пообіцяв, що ВУТ
«Просвіта» імені Тараса Шевченка, яке видало словник, до кінця поточного року
та на початку нового року надрукує ще один наклад. А у планах їхнього
Видавничого Центру – до Різдва зробити електронну версію словника, щоб якомога
швидше наблизити читача до титанічної праці українських лексикографів.

Насамкінець заступник генерального директора Національної
парламентської бібліотеки України Галина Кириченко, працівники та читачі
парламентської бібліотеки подякували творцям нового унікального «Словника
української мови» за працю розуму і серця, за працю національної честі, а професор
Павло Гриценко закликав присутніх вчитися культурі осмислення визначної праці
сучасних мовознавців.