Подолинський, Вернадський, Руденко: золотий фонд світової економічної науки

Вітання правління Наукового товариства імені Сергія Подолинського

Високоповажне Товариство!

2020 рік є важливим для осягнення загальнолюдської значущості національного внеску до світової скарбниці економічної думки. Виповнюється 140-а річниця заснування української наукової школи фізичної економії.

Основою економічного надбання людства є дві найважливіші складові – фізична та політична економія. Перша засновується на природничих засадах і є основоположною. Друга спричиняється політичними інтересами та намірами. Унаслідок майбутнього творення цілісної економічної науки її фундаментальною складовою покликана стати фізична економія, з якої випливатиме, якій підпорядковуватиметься та яку доповнюватиме політична економія.

Українській науковій школі фізичної економії по праву належить статус світової. Для окреслення майбутнього розвитку економічного мислення, господарювання та урядування її роль є визначальною. Саме вона формує для власної нації і цілого людства русло рятівної питомо української економіко-філософської культури. Кожен, хто рухається ним, тримається двох «берегів». Природничого, котрий утримує мислення і господарювання в рамках законів природи і констант світобудови. Та гуманітарного, що визначає безсмертя українства як безсмертя людства.

Реклама

Ви досі не підписані на телеграм-канал Літгазети? Натисніть, щоб підписатися! Посилання на канал

Ювілей визначальної для долі українства і людства школи збігається в часі з відзначенням 170-літтям її засновника, ученого-новатора і громадського діяча доктора Сергія Подолинського та ушануванням інших видатних подвижників фізичної економії – фундатора Української академії наук академіка Володимира Вернадського, котрий відійшов у Вічність 75 років тому, і сучасного мислителя, письменника та правозахисника Миколи Руденка, якому виповнилося б 100 років.

…Становлення національної наукової школи розпочалося 1880 року, коли в числі 4/5 петербурзького журналу «Слово» побачила світ наукова розвідка «Труд человека и его отношение к распределению энергии». Автором був 30-літній український дослідник доктор С.Подолинський.

Якраз він, за переконанням академіка В.Вернадського, самостійно усвідомивши порушені «батьками» термодинаміки ідеї енергетичної відмінності живого від мертвого, першим у світі застосував їх до вивчення економічних явищ. М.Руденко доводив, що «його місце належить бачити серед економічних геніїв світу».

Зроблений ним внесок у золотий фонд світової економіко-філософської культури можна осягнути і належно поцінувати лише на тлі новітньої наукової картини світу. Її риси, що вимальовуються саме зараз, були геніально вхоплені українським новатором ще наприкінці ХІХ ст.

Його аналіз перетворень одних видів енергії в інші, розгляд людини і людства як теплових машин, його модель енергетичного бюджету людства, дослідження енергетичних процесів у планетарному та вселенському вимірах є піонерною імплементацією термодинаміки в українську і світову економічну науку. Цими новаторськими кроками він понад століття тому змінив досі існуючу парадигму мислення і господарювання на фізико-економічну.  Саме він довів, що джерелом додаткової вартості є не праця, а вловлювана працею енергія Сонця.

Навіть фахівці ще не вповні усвідомлюють значущість його внеску в теоретичну економію та історико-економічну думку. Лише окреслюється бачення новизни здійснених ним розвідок історії господарювання, виконаних на фізико-економічних засадах. Його праці відкривають наскрізні архетипічні структури, що є прообразами суспільно-господарських систем, які належить творити у ХХІ ст.

Видатний мислитель і натураліст академік В.Вернадський підтвердив фундаментальність положень свого попередника про поновлювану енергію та живу речовину, які завдяки людському розуму і спрямованій ним праці витворюють додаткові блага.

Започатковуючи  за Вернадським фундаментальні фізико-економічні теорії біо-, гео- і ноосфери, створюючи прикладну фізичну економію живого, неживого й розумного, сучасне українство і людство здатні уподібнювати економіку природі, «вписувати» господарювання у довкілля і в такий спосіб протистояти обкраданню власних та загальнолюдських нащадків.

У праці «Кілька слів про ноосферу», що стала заповітом В.Вернадського, він навів образні підрахунки німецького економіста Луйо Брентано. Подумки поставивши поруч всіх землян та відвівши кожному по 1 кв. м, той свого часу довів, що вони не зайняли б навіть площі маленького Боденського озера. «Могутність людини пов’язана не з матерією, а з її мозком, з її розумом і спрямованою цим розумом її працею», — підсумував В. Вернадський. В умовах, коли глобальні виклики стають все загрозливішими для живого, інтелектуальне збагачення людства слід підпорядковувати утвердженню земного безсмертя.

Наш сучасник М.Руденко – Герой України, дійсний член Української вільної академії наук, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка – особливо масштабний як мислитель: філософ, космолог, економіст. Його онтологія сягає субстанційних засад вселенського та земного буття. Відкрита ним Сила Моносу є космологічною сталою, що закладена у підвалини самої світобудови. Світова економічна наука за Руденком — це наука, «від якої залежить життя на землі».

Це він відродив учення Ф. Кене про докорінну відмінність між продуктивним та безплідним класами суспільств. І розвинув парадигму доктора С. Подолинського — того, хто першим імплементував живе й неживе у світову економічну науку. Він продовжив учення академіка В. Вернадського, котрий вказав на керованість живого і неживого розумним.

Він має бути почутим українським суспільством. Адже Майдан поставатиме до часу, поки громада не отримає відповідей, ЩО розподіляти, КУДИ безслідно зникає створене і особливо — ЗВІДКИ з’являється кожне з абсолютних та відносних благ. Суспільство обов’язково має почути його: фундаментальними відповідями на ці питання володів саме він.

Імена цих видатних подвижників належать до персоналій, тобто особистостей, яким почесне місце забезпечує сама історія. Їхні досягнення є життєствердними: вони здатні впливати на перебіг  та визначати ходу прийдешніх подій, а їхній доробок відкриває стратегію бачення глобальної місії України.

Здобутки достойників, пишатися якими мають Україна і світ, заслуговують на особливе пошанування якраз 2020 року. Кожний із нас спроможний зробити внесок у поширення знань про них і створену ними національну наукову школу. Одним доступне видання монографій, підручників і статей, іншим – читання лекцій, проведення уроків та семінарів, третім – виступи на телебаченні і радіо. Спільно ми спроможні вшанувати пам’ять видатних подвижників, а особливо – розвинути їхнє інтелектуальне надбання завдяки симпозіумам, конференціям, круглим столам та іншим науковим форумам.

Для більшості з нас посильним є долучення своїх дітей і родичів, найближчих друзів і колег-фахівців до національної скарбниці рятівного знання, донесення до них природничих засад фізичної економії. Важливе завдання кожного із нас – це залучення до Наукового товариства імені Сергія Подолинського симпатиків і потенційних творців рятівного знання, насамперед – молоді, створення його регіональних осередків, передовсім у наукових установах, навчальних закладах, бібліотеках та ін.

Внесок наших подвижників у золотий фонд світової економічної науки є самобутнім і потужним. Їхня розбудовча місія має бути продовжена: нам належить творити рятівне знання – економічну науку, завдяки якій життя на планеті триватиме.

Щиро вітаємо вас з Різдвяними і новорічними святами! Бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, любові, натхнення – усіх благ, якими вимірюється щастя.

З глибокою повагою – правління Наукового товариства імені Сергія Подолинського

грудень 2019 року

 

Реалізація квадратної тонкостінної профільної труби, виготовленої за ГОСТом 8639-82, з холоднокатаного сталевого рулону шляхом формування і електрозварювання. Це один із затребуваних типів трубопрокату, тому велика кількість різних типорозмірів завжди є на складах компанії. Детальніше – на сайті.