До Президента України Віктора Януковича

Ми, автори статей у книзі «Декларація про державний
суверенітет України. Ave, Ukraina!», що вийшла друком у серії «Літопис
Українотворення», засвідчуємо: статті до опрацювання, упорядкування і видання
ми надавали особисто Якову Зайку і колективу його упорядників та редакторів;
він замовляв і доробляв матеріали, звіряв і уточнював їх з авторами. Допомагала
йому Леся Зайко. Отже, головними авторами- упорядниками книги «Декларація про
державний суверенітет України. Ave, Ukraina!» є Леся Зайко і Яків Зайко – давно
відомий нам як автор багатотомних літописів державотворення та Українотворення,
ним замислених і втілюваних вже понад десятиліття.

Незважаючи на це, В. І. Севастьянов приписав собі авторство
книги «Декларація… Ave, Ukraina!» і зробив спробу видати її за своїм планом.

Всі намагання В. І. Севастьянова виставити себе автором
Літопису вважаємо небувалим зухвальством, пренаглою спробою рейдерства у
видавничій справі.

Після видання книги «Декларація… Ave, Ukraina!» в її
первинній, авторській редакції В. Севастьянов організував шалений тиск на
видавництво «Освіта України», вдався до брутального цькування колективу
видавництва.

Тому якнайсерйозніше просимо Вас припинити це знущання над
видавництвом, а найперше – над істиною і людьми, які присвятили себе ідеї
увічнення державотворення в Україні.

Реклама

Підпишіться на закритий телеграм УЛГ! Посилання на канал

Виконана авторами, редакційною групою, видавництвом праця
дорівнює праці цілих наукових інститутів, вона знайшла авторитетне поцінування
у Вітчизні і за кордоном. Замість сприяння та підтримки у цій важливій справі
чиняться усілякі перешкоди, відволікаючи творчий колектив від здійснення
справді історичного задуму.

Звертаємося до Вас, шановний пане Президенте, посприяти у
перевиданні книги «Декларація про держений суверенітет України. Ave, Ukraina!»,
у розповсюдженні її накладу через мережу провідних бібліотек, а також у
недопущенні рейдерської розправи над видавництвом «Освіта України», як це Ви
зробили, захистивши від рейдерів видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

В ім’я правди, в ім’я Української держави варвари повинні
бути зупинені! А дбайливці – застимульовані на вікопомні труди!

З повагою:

лауреати Національної
премії ім. Т. Г. Шевченка письменник Євген Пашковський,

народний депутат
України, письменник Павло Мовчан;

Герой України,
народний депутат України Степан Хмара;

народні депутати
України: Іван Заєць, Володимир Колінець, Олександр Костюк, Володимир Слєднєв,
Олесь Шевченко, Михайло Швайка, Дмитро Захарук.