Біобібліографічний покажчик Олеся Гончара

231

Презентовано в національній парламентській бібліотеці
України

У Національній парламентській бібліотеці України з нагоди
95-річчя від дня народження Олеся Гончара відбулася презентація
біобібліографічного покажчика «Олесь Гончар», створеного зусиллями фахівців
Національної парламентської бібліотеки України: О.М.Піхур, С.С.Савченко,
І.А.Ігнатецької, М.А.Лук’яненко, В.О.Кононенко та Н.І.Жирової за ініціативи
Національної Спілки письменників України та Комісії з творчої спадщини і
увічнення пам’яті О.Т.Гончара.

Нове довідкове видання спрямоване стати провідником по
творах видатного письменника, починаючи від перших його літературних спроб на
сторінках періодичних видань 30-х років минулого століття й закінчуючи романами
та публіцистичними виступами другої половини ХХ століття. До покажчика увійшло
понад 7100 назв друкованих праць, які упорядкували співробітники Національної
парламентської бібліотеки України. 

Покажчик праць Олеся Гончара відкривається передмовою Яреми
Гояна «Гончарі – обранці небес», словом від упорядників та переліком головних
дат життя і діяльності письменника, відтвореними багаторічним невтомним
помічником Гончара Яковом Оксютою. У книзі, окрім широкої бібліографії творів
письменника та літератури про нього, представлені фотоматеріали з різних років
життя Олеся Гончара.

Літературий доробок Олеся Гончара належить до скарбниці світової
літератури. Його твори друкувалися більш як 40 мовами народів світу в різних
куточках планети. Свідченням високого авторитету Олеся Гончара не лише в
Україні стало присудження йому Міжнародним Біографічним центром у Кембриджі
(Англія) почесного титулу «Всесвітній інтелектуал» 1992 року. Літературна та
громадська діяльність Олеся Гончара і після смерті письменника не
залишається  поза увагою фахівців,
дослідників творчості письменника, бібліографів і літературознавців. Творчість
Олеся Гончара стала знаковим явищем в українській літературі другої половини ХХ
століття, національно-патріотичним прикладом служіння Батьківщині, ознакою
високої духовності славного покоління переможців. Саме на цьому наголошували на
презентації покажчика праць Олеся Гончара заступник директора Інституту
літератури Сергій Гальченко, намісник Києво-Михайлівського Золотоверхого
монастиря, архімандрит Агапіт, секретар Комісії з творчої спадщини О.Гончара
Василь Неволов, завідувач науково-бібліографічного відділу НПБУ Валентина Кононенко,
директор школи №76 імені О.Гончара Людмила Наумчак, заступник голови Товариства
«Просвіта» Євген Букет, директор інституту українознавства Петро Кононенко,
народний депутат України Олесь Доній, цьогорічний лауреат премії ім.О.Гончара
Віталій Абліцов, перший лауреат літературної премії ім. О.Гончара Софія
Майданська, поет, Шевченківський лауреат Петро Перебийніс. Народний артист
України Олександр Биструшкін прочитав кращі вірші з фронтового поетичного
доробку прозаїка Олеся Гончара. Валентина Данилівна Гончар сердечно подякувала
керівництву і працівникам Національної парламентської бібліотеки України за
сумлінну працю над унікальним біобібліографічним покажчиком «Олесь Гончар», що
готувався до видання ще 2008 року, але, з незалежних від упорядників причин, за
браком коштів тоді не побачив світ. Тому з особливою вдячністю дружина
письменника звернулася до педагогів столичної спеціалізованої школи № 76, що
носить ім’я Олеся Гончара. Адже завдяки матеріальній підтримці батьківського
комітету й колективу викладачів цієї школи біобібліографічний покажчик «Олесь
Гончар» надрукували у видавництві «Український письменник». Тепер нове
довідкове видання праць письменника стане чи не найважливішим експонатом у
музеї школи імені Олеся Гончара, яка зробила вагомий внесок у вшанування
літературної спадщини видатного українця.

 

м. Київ

На фотографії, окрім Валентини Данилівни, стоять упорядники покажчика: Світлана
Савченко та Олександра Піхур

 

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!