Як написати дисертацію самостійно

152

Дисертація є кваліфікаційною науковою роботою, побудованою за певними канонами, сформованими в науковому співтоваристві. Тому, текст дисертаційного дослідження повинен не тільки відображати результати наукової діяльності аспіранта чи докторанта, а й відповідати ряду формальних вимог, побудованих на єдиних методологічних принципах.

Дати рекомендації про те, якою має бути дисертація – це, значить, укласти в прокрустове ложе глав і параграфів будь-яку безмежну і багатогранну наукову ідею та її втілення. Тому можна лише говорити про деякі звичаї, що склалися в радянській і українській науці.

Вони стосуються, перш за все, композиції дисертаційної роботи. Відповідно до чинних нормативних документів дисертація є кваліфікаційною науковою працею, побудованою на єдиних методичних принципах. Ці принципи знаходять своє відображення в структурі роботи, яка незалежна від змісту і традиційно складається з декількох обов’язкових елементів.

Основними елементами структури дисертації є:

• титульний лист;

• зміст;

• Вступ;

• основна частина роботи;

• висновок;

• список використаних джерел;

• додатки (якщо необхідно).

Існує величезна кількість методичних посібників та іншої літератури, яка присвячена питанням правильного написання дисертацій. Тут ми наводимо невеликий список найбільш популярних і доступних посібників, виданих в допомогу з написання дисертаційного дослідження.

Рекомендована література:

Ван Евера С. Методичний посібник для студентів і аспірантів – політологів з підготовки дисертацій. – М .: Аспект Пресс, 2007.

Веселков Ф.С. Дисертація економіста. Методичні рекомендації. Досвід школи “Студент – аспірант”. – СПб .: Изд-во С.-Петерб. держ. ун-ту економіки і фінансів, 2001..

Виноградова В.А. Дисертація: особливості жанру і оформлення: навчальний посібник. – Москва: Російська правова Академия, 2006.

Волков Ю.Г. Дисертація: підготовка, захист, оформлення: практичний посібник. – Москва: Гардарики, 2005.

Добрєньков В.І. Кандидатська дисертація по соціології: методологія підготовки, правила оформлення, порядок захисту: методичний посібник – Москва: Альфа-му, 2005.

Капелюк З.А. Дисертація: підготовка, захист і порядок оформлення: посібник для аспірантів, здобувачів і докторантів. – Новосибірськ: СібУПК, 2008.

Клеандров М.І. Кандидатська дисертація юриста: перші кроки дослідника – М .: Акад. правової ун-т, 2003.

Кориков А.М. Дисертація і вчений ступінь: методичний посібник для здобувачів наукового ступеня. – Томськ: В-Спектр, 2007.

Криворученко В.К. Дисертація – найважливіша частина науки. – Москва: Изд-во Національного інституту бізнесу, 2007.

Кузин Ф.А. Дисертація: методика написання. Правила оформлення. Порядок захисту: практичний посібник для докторантів, аспірантів та магістрів. – Москва: Ось-89, 2008.

Петров Ю.А. Загальна методологія мислення: (для тих, хто хоче якісно написати дисертацію). – Москва: Московський філософський фонд, 2006.

Плаксін А.М. Дисертація: формування, етапи виконання, організація захисту та оформлення документів: навчально-методичний посібник Челябінськ: Редакційно-видавничий відділ ФГТУ ВПО “Челябінська державна Агроінженерний академія”, 2010 року.

Райзберг Б.А. Дисертація і вчений ступінь: нові положення про захист і дисертаційних радах з авторськими коментарями: посібник для претендентів. – Москва: ИНФРА-М, 2012.

Сибірська М.П. Кандидатська дисертація: від підготовки – до захисту. – Н. Новгород: Изд-во ВГПА, 2003.

Сирих В.М. Логіка правового дослідження: Як написати дисертацію. – М .: Юстіцінформ, 2004.

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!