Вийшов третій том багатотомного проєкту Володимира Качкана есеїв про літераторів, вчених, митців

625

Наша газета уже розповідала про оригінальне видання до 75-річчя Івано-Франківського національного медичного університету – книгу науково-документальних есеїв «Паралелі і меридіани ІФНМУ», що нещодавно побачила світ завдяки творчим зусиллям академіка В.А.Качкана, 60-ліття творчої праці якого недавно відзначено (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020.- 616с.; іл.).

Щойно системна праця вченого засвітила ще одне унікальне видання – 3-й том багатотомного проєкту – «Одкровення: есеї про літераторів, вчених, митців» (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020.-464 с.; іл.).

Капітальний за змістом, осібний з-поміж літературо-мистецтвознавчих студій своєю енциклопедичністю том продовжує кількадесятилітні напрацювання академіка Качкана, що стверджують і поглиблюють його школу персоналієзнавства як концептуальну основу українознавства системи − знань, україноетноцентризму.

У третьому томі засвічують свій неповторний талант історик-краєзнавець Василь Гук, лінгвіст Юрій Прадід, мистецтвознавець Олександр Федорук, історик літератури Михайло Наєнко, союзянка Стефанія Юркевич, архітектор Григорій Будзик, фотомитець Павло Дроб’як, співачка Ярослава Мазурак, мисткиня Леся Майданець, філософ Віктор Жадько, мистець Ярослав Михнюк, редактор і видавець Володимир Никифорук…

Названі імена подано автором не як у довідниках чи скупих звідомленнях енциклопедичних фоліантів, а дослідницьким методом розкрито різноаспектну їхню життєдіяльність у контексті соціальних пластів доби, культурно-мистецького орамлення. При цьому вражає огром джерел та дослідницька база, що їх підкорив собі творець книги.

А які розсипи глибоко наукового осягнення  художніх параметрів й чисто фізичних можливостей вченого-ювіляра подивовуємо у науковому збірнику на його пошану під титлом «Засіяно рясно – колоситься щедро» (Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2020. – 388 с.; іл.; ред.-упоряд. Олег Качкан). Перший розділ книги «Земносили В. Качкана» увібрав суто аналітико-літературознавчі студії про життя і творчість ювіляра (це висліди філологів, філософів, мистецтвознавців, лінгвістів, педагогів, істориків-краєзнавців, етнологів, культурологів, медиків з багатьох університетів України та закордоння, як: А.Алексеєнко, Г.Васяновича, М.Зимомрі, М.Косила, В.Лизанчука, Б.Мельничука, М.Мушинки, Л.Щербанюк, ін.).

«Колос до колоса – духовний сніп» – це обсяговий розділ, що зібрав численні різнотемні студії, розвідки, статті вчених-професорів, що саме у такий спосіб заявили своє пошанування ювіляра (Г.Карась, М.Дмитренко, М.Кашуба, І.Крупський, І.Остащук, І.Павлюк, І.Райківський, О.Сербенська, О.Турган, І.Фаріон, В.Ханжи, І.Хланта, С. Хороб, ін.).

Значно збагачують книгу й інші розділи: «Бібліографічний покажчик (2015-2020): 4-й випуск; укладач Л.В.Бабій», «Життєпис В.А. Качкана – у світлинах», «Із дедикадій – В.А. Качкану», «Наші автори».

Нещодавно пощастило поспілкуватися з колегою у телефонний спосіб. З-поміж найважливішого він заакцентував: «Дякуючи Богу, йде плідна підготовка 4-го тому «Одкровень». Це, за задумом, – своєрідна антологія імен з планети «Творчість»…

 

Микола Дмитренко,

професор, доктор  філологічних наук (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України),

м. Київ

 

Передплатіть «Українську літературну газету» в паперовому форматі! Передплатний індекс: 49118.

Передплатіть «Українську літературну газету» в електронному форматі: https://litgazeta.com.ua/peredplata-ukrainskoi-literaturnoi-hazety-u-formati-pdf/

“Українську літературну газету” можна придбати в Києві у Будинку письменників за адресою м. Київ, вул. Банкова, 2.

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!