На Волині з’явився новий часопис «Яровиця»

214

Побачило світ перше число науково-методичного та культурно-просвітницького
часопису Волинського обласного науково-методичного центру культури (ОНМЦ)   «Яровиця». Це видання, головним редактором
якого став кандидат філологічних  наук
Віктор Зубович, – результат кропіткої праці, яку ведуть науковці, митці,
працівники культури і краєзнавці Волині.

Любов Рожнова, директор ОНМЦ, переконана, що  народження  нового часопису «є неординарною подією в
культурному житті Волині. На мистецькому обрії засвітилася зірка на ймення
«Яровиця». А відтак підкреслює, що «головною ідеєю нашого часопису  є збереження духовного надбання народу та сув’язі
поколінь… Наш край чи не найбагатший саме на фольклорну пам’ять, з якої
виходять і створюються кращі взірці поетики народнопісенної творчості,
народного мистецтва».

Директор ОНМЦ також розповіла, що «у полі зору редколегії часопису будуть
такі мистецькі напрямки, як музична творчість, хоровий спів,
фольклористика,  театр, хореографія, розвиток
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, народних свят, звичаїв та
обрядів».

Серед авторів дебютного числа «Яровиці» 
– доктор біологічних наук, професор, ректор Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан, доктор
мистецтвознавства, професор Російського інституту історії мистецтв (м.
Санкт-Петербург) Ігор Мацієвський,  художник і дизайнер Орест Хмельвський,
заслужений діяч мистецтв, письменник Йосип Струцюк,  письменник і журналіст Сергій Цюриць,
професор кафедри історії музики і фольклору Донецької державної музичної
академії імені С.С. Прокоф’єва Олена Тюрикова, 
доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Луцького   інституту
ту розвитку людини Університету «Україна» Олександр Дем’янчук, заслужений
артист України, режисер, драматург і письменник  Олександр Демянчук (м. Рівне), заступник
директора ОНМЦ, поет, етнограф Віталій Клімчук і ряд інших відомих постатей.   

«Невипадково редакційна колегія зупинила свій вибір на назві «Яровиця», –
зазначає головний редактор часопису, завідувач інформаційно-відділу ОНМЦ Віктор
Зубович. – Адже це не тільки ця луцька  річечка, яка (в «серці» Волині!)   повертає собі прадавню первісну чистоту,
невичерпну силу і первісне ім’я.   Це
глибинний підтекст, що означений концептами «ярий» (життєдайно-зелений,
світлий,  сильний), «яріти»
(випромінювати світло), «Ярило» (шанований предками в дохристиянську епоху як
бог, яки символізував і розквіт творчих сил природи)… Ми свідомо в першому
числі часопису звертаємося до постатей Лесі Українки,  Наталії Ужвій і Костя Шишка, які стали
своєрідним творчим профілем нашого краю. Зрештою, хочеться вірити, що «Яровиця»
матиме підтримку й свого читача як на Волині, так і за її  межами».

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!