Болгарські письменники висловлюють свою підтримку українському народові

315

Болгарські письменники висловлюють свою підтримку українським письменникам і митцям і всьому українському народові, який піднявся на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів.

Про це йдеться в листі, надісланому на адресу голови Національної спілки письменників України Михайла Сидоржевського, текст якого публікується нижче.

ПИСМО-ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА УКРАИНСКИТЕ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ КЪМ  ПИСАТЕЛИТЕ И СЪЗИДАТЕЛИТЕ ОТ ЕВРОПА

 

ДО

ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ, АСОЦИАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ НА УКРАЙНА,

ДО

ВСИЧКИ УКРАИНСКИ ТВОРЦИ

 

КОЛЕГИ, НОСИТЕЛИ НА УКРАИНСКИЯ ДУХ, ПРИЯТЕЛИ,

 

В този час на истината ние, Ваши събратя по перо, се обръщаме към Вас, за да Ви кажем, че съпреживяваме, съчувстваме, страдаме заедно с украинските творци, с цялата артистична гилдия и с цяла Украйна. Ние подкрепяме всички Ваши призиви и действия за защита на Украйна.

За голямо съжаление не можем да помогнем с реални действия, но със словото и със сърцата си сме с Вас.

Нямаме думи да определим трагедията от ужасяващите действия на руската имперска машина. Вие само знаете мащабите на човешката болка и страдания от тази най-страшна война за Европа в ХХI  век.

Тази война разруши бъдещето и така желаната хармония в живота на новите поколения европейци, сред които са и вашите деца.

Свободата на човешкия дух е нашата истинска свобода. Вие, украинците, днес сте носителите на духа.

Всеки, който обича живота, е с Вас.

Изпращайте на нашите интернет страници и групи, на Еmail адресите на Асоциацията на софийските писатели и на всеки от посочените адреси информация от Украйна. Ние ще я разпространяваме. Надяваме се с това да помогнем поне малко  на вашата борба за живота на всички нас.

Ние сме с Вас.

 

 

LETTER IN RESPONSE TO THE LETTER OF THE UKRANIAN CREATIVE UNIONS TO THE WRITERS AND CREATORS OF EUROPE

 

 

TO

THE CREATIVE UNIONS, ASSOCIATIONS, AFFILIATED SOCIETIES OF UKRAINE,

TO

ALL UKRANIAN CRETORS

 

 

COLLEAGUES, BEARERS OF THE UKRAINIAN SPIRIT,

FRIENDS,

 

In this hour of truth, we, your brothers in pen, are writing to you to tell you that we are empathizing, grieving and suffering together with Ukrainian creators, with the entire art guild and with all of Ukraine. We support all your calls and actions for the protection of Ukraine.

We are terribly sorry that we cannot help with any real actions, but we are with you in our words and in our hearts.

We have no words to describe the tragedy from the horrific actions of the Russian imperial machine. Only you know the scale of human pain and suffering from the scariest war for Europe, now, in the ХХI  century.

This war destroyed the future and the so desired harmony in the lives of the new generations of Europeans, among which are your children.

The freedom of the human spirit is our true freedom. You, the Ukrainians, are the bearers of this spirit today.

Everybody who loves life is with you.

Send information from Ukraine to our internet pages and groups, to the Email of the Аssociation of Sofia Writers and to every one of the listed addresses. We will be spreading it. We hope this way we could at least help a little with your fight for the lives of all of us.

We are with you.

 

 

 

 

АСОЦИАЦИЯ НА СОФИЙСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ASSOCIATION OF SOFIA WRITERS

Sofia.writers@gmail.com

 

СПИСАНИЕ „СВЕТОВЕТЕ“

svetovete@gmail.com

MAGAZINE “THE WORLDS (SVETOVETE)”

svetovete@gmail.com

 

 

ЗАХАРИ ИВАНОВ, поет – Председател на Асоциацията на писателите от Югоизточна Европа

ЗДРАВКА ЕВТИМОВА, писателка – Председател на Българския ПЕН клуб

ХРИСТО БОЙЧЕВ, писател-драматург –  Председател на Асоциацията на драматурзите

ГЕОРГИ ГЪЛОВ, писател – Секретар на Асоциацията на Софийските писатели

АНЖЕЛА ДИМЧЕВА, поетеса, литературен критик, журналист

ЕВГЕНИЙ КУЗМАНОВ, писател, скуптор, художник

АСЕН МАСЛАРСКИ, поет, бард

МАКСИМ МАКСИМОВ, поет

МАЯ ПАНАЙОТОВА, поетеса

СИЛВА АВРАМОВА, поетеса, актриса

МЕТОДИ ДЖОНЕВ, поет

Проф. СВЕТЛОЗАР ИГОВ, писател, критик, преводач

МИХАИЛ БЕЛЧЕВ, поет, бард

 

 

Прокоментуєте?

Передплатіть УЛГ у форматі PDF!